Uit

Het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf is in het afgelopen boekjaar gestegen naar 101 koeien. Vorig boekjaar was dit nog 93. Het is de eerste keer dat het aantal melkkoeien de 100 overstijgt.

Dat blijkt uit de jaarstatistieken van veeverbeteringscoöperatie CRV over het boekjaar 2015-2016, van 1 september tot en met 31 augustus. Dit is het eerste volledige boekjaar na de afschaffing van het melkquotum. De jaren ervoor steeg het aantal melkkoeien geleidelijker. In 2010 waren er gemiddeld 78 melkkoeien.

Opvallend zijn de regionale verschillen. Zo heeft Flevoland gemiddeld 139 melkkoeien, terwijl het naastgelegen Utrecht niet verder komt dan gemiddeld 83 koeien.

Niet onverwachtHet gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf is in het afgelopen boekjaar gestegen naar 101 koeien.

Voor voorzitter Kees Romijn van LTO-vakgroep Melkveehouderij komt de landelijke toename niet geheel onverwacht. ‘We zagen dit al een tijd in de maandelijkse updates van het I&R-systeem. Wanneer je kijkt naar de gemiddelde toename, vermenigvuldigd met 17.000 melkveebedrijven, dan is dit aardig in lijn met wat we zagen en wat ook veel melkveehouders zullen zien in hun eigen stal’, zegt hij.

‘Vanuit de Duurzame Zuivelketen rekenen we altijd ten opzichte van 2011, dat als benchmarkjaar wordt gezien. Het aantal melkkoeien ligt nu 18 procent hoger dan toen.’

Melkproductie

De melkproductie per koe nam eveneens fors toe en kwam afgelopen boekjaar uit op 8.663 kilo melk met 4,38 procent vet en 3,55 procent eiwit, tegen 8.373 kilo melk met 4,34 procent vet en 3,55 procent eiwit het boekjaar ervoor. Het aantal kilo’s vet en eiwit komt daarmee op 687 kilo in het afgelopen jaar, tegen 660 kilo in 2014-2015.

Ook dit zag Romijn aankomen. ‘De toename van 290 kilo vermenigvuldigd met het aantal melkkoeien in Nederland komt ongeveer neer op de geschetste productietoename in Nederland. Dit is 23,3 procent hoger dan in 2011, wat ook een hogere productie per koe weergeeft’, vertelt hij.

Koeien aanhouden

‘Het afgelopen jaar hebben boeren niet alleen meer koeien aangehouden, ze zijn ook fors gaan voeren om voldoende te melken. Elke kilo melk is extra melkgeld. Het is een hele prestatie dat ondernemers zelf met het aanhouden van koeien waar ze anders wellicht afscheid van zouden nemen, toch een productietoename realiseren.’

Ook is er winst gescoord met de vruchtbaarheid. Voor het derde achtereenvolgende jaar daalde de tussenkalftijd bij de in dat jaar afgevoerde koeien. Deze bedraagt nu 413 dagen, vorig jaar nog 415 dagen. Mede omdat dieren langer zijn aangehouden, steeg de gemiddelde levensproductie naar 30.967 kilo, tegen 30.868 kilo het jaar ervoor.

Bron:  PIETER STOKKERMANS, redacteur Veehouderij.