Uit

donderdag 18 april 2013, 09.49 uur

De aanvragers voor de verlenging van de praktijkproef bovengronds aanwenden van mest hebben hun aanvraag niet goed genoeg onderbouwd om voor verlenging in aanmerking te komen.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) liet gisteren de Tweede Kamer weten dat zij sympathie heeft voor het initiatief. ‘Maar de aanvraag is beoordeeld door expertcommissie Bodem en die vond de aanvraag niet innovatief genoeg en onvoldoende onderbouwd.’ Het meerderdeel van de Tweede Kamer lijkt positief tegenover verlenging te staan.

Opnieuw bekijken
Wageningen UR komt eind mei met de resultaten van een onderzoek naar de ammoniakuitstoot bij bovengronds uitrijden. Dijksma wil dat afwachten en dan bekijken of de aanvraag opnieuw in behandeling kan worden genomen.

Melkveehouders
De Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu en de vereniging Noordelijke Friese Wouden dienden het onderzoeksvoorstel in. Die willen dat 75 melkveehouders toestemming krijgen om drijfmest bovengronds aan te wenden.

Auteur: Arno de Snoo