Uit

Vanwege het succes heeft het Mestinvesteringsfonds een nieuwe kapitaalinjectie gekregen van de deelnemende voerbedrijven. Op dit moment is reeds 3,2 miljoen euro van de oorspronkelijke financiering gebruikt. Daarmee is bijgedragen aan 10 projecten, met in totaal 2,8 miljoen kg fosfaat verwerkingscapaciteit. Er zijn weer nieuwe kansrijke projecten ingediend, waardoor uitbreiding van het fonds noodzakelijk was. Met deze kapitaalinjectie is nu 7,5 miljoen euro aan financieringsruimte beschikbaar.
Initiatief van 25 voerbedrijven Het fonds is een initiatief van 25 mengvoerbedrijven, die goed zijn voor bijna 90% van de voeromzet in Nederland. In eerste instantie is 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het Mestinvesteringsfonds ondersteunt concrete investeringsplannen met als doel de mestverwerking in Nederland te versnellen. Initiatiefnemers ontvangen van het fonds een achtergestelde lening van maximaal 30% van de projectinvestering. Hierdoor kunnen initiatiefnemers eenvoudiger vreemd vermogen aantrekken. Omdat snelheid van opschaling belangrijk is wordt vooral ingezet op plannen die gebaseerd zijn op bestaande technologie, die aanvoer goed geregeld hebben en waarbij met een solide business plan de verkoop van de hoogwaardige mineralen wordt onderbouwd.
2,8 miljoen kg fosfaat verwerkingscapaciteit Sinds de oprichting in 2014 is 3,2 miljoen euro geïnvesteerd, verspreid over 10 projecten. Deze zijn op dit moment operationeel of komen op korte termijn gereed. De totale extra verwerkingscapaciteit bedraagt 900.000 ton mest, en 2,8 miljoen kg fosfaat. Dit is ongeveer 30% van de noodzakelijke extra verwerkingscapaciteit.
Nieuwe ontwikkelingen Op dit moment zijn weer verschillende projecten in behandeling bij het Mestinvesteringsfonds. Drie projecten daarvan bevinden zich in de eindfase van beoordeling. Bij realisatie zal er dan extra verwerkingsruimte voor 2,6 miljoen kg fosfaat worden toegevoegd. Bij ondertekening van de overeenkomsten zal hierover worden gecommuniceerd. “Opvallend is dat de projecten steeds innovatiever beginnen te worden”, zo zegt de voorzitter van het Mestinvesteringsfonds Ruud Tijssens. “Toepassingen direct bij de consumenten, plaatsing op eigen bedrijven in het buitenland door melkveehouders, of het gebruik voor de eigen energievoorziening komt allemaal voorbij. Uiteindelijk is het essentieel dat de producten maximale waarde krijgen. Daarmee worden ook de kosten voor de veehouders verder verlaagd.”

 
Het Mestinvesteringsfonds is een initiatief van:  A.V.C. De Eendracht Staphorst Rouveen U.A., ABZ Diervoeding, Agrifirm Feed B.V., Fransen Gerrits B.V., AgruniekRijnvallei Voer B.V., Gunnewick Mengvoeders B.V., Beijer Mengvoeders B.V., Voergroep Zuid B.V., Kamphuis Mengvoeders, Booijink Veevoeders B.V., Koenis B.V., Bosgoed diervoeders, Nijssen/Granico B.V., CAV Den Ham UA, P. Bos Veevoeders B.V, Coppens Diervoeding B.V., Th. Feijen & Zn. B.V., De Heus Voeders B.V., Theeuwes Mengvoeders, ForFarmers N.V., W. van Dijck B.V, V