Uit

Tijdens de digitaal gehouden Algemene ledenvergadering van de Coöperatie ‘De Eendracht’ op dinsdag 6 april jl. zijn de jaarstukken van 2020 door de leden goedgekeurd.

Ondanks een aanhoudend krimpende markt van de melkveehouderij in Nederland heeft De Coöperatie, voor het tweede jaar op rij, de stijging van de afzet, vooral melkveevoeders, weten te continueren. In 2019 was dit + 10% en nu in 2020 was dit + 14%. Door dicht bij haar leden te staan met gericht maatwerk en advies, wordt dit zichtbaar op prijs gesteld.

Naast de ruim 11% hogere geldomzet, door meer afzet in combinatie met hogere grondstofprijzen, heeft ook de Welkoop-winkel in Staphorst een stevige bijdrage geleverd in het resultaat.

De ratio’s, zoals solvabiliteit 45%, zijn verder verbeterd.

Het bescheiden positieve resultaat, uitsluitend uit eigen activiteiten, is met algehele goedkeuring van de leden, toegevoegd aan de algemene reserve van De Coöperatie.

De start van 2021 is voor De Coöperatie voortvarend te noemen, de ingezette stijgende lijn van de afgelopen twee jaar is in het eerste kwartaal voortgezet.