Nieuws

Uit

Het najaar is het beste seizoen om uw percelen te controleren op de pH. Op zandgronden is het advies voor kalkbehoeftige gewassen (o.a. maïs) te

Lees meer »

Uit

Het fosfaatreductieplan laat zijn sporen na in de jaarstatistieken van CRV. Omdat doorgaans oudere koeien zijn afgevoerd, steeg de gemiddelde melkproductie maar daalde de levensproductie.

Lees meer »

Uit

De markt schreeuwt om vet, de boterprijzen zijn ongekend hoog. Veehouders hebben genoeg mogelijkheden binnen de beperkingen om meer melkvet te produceren. Vet is weer

Lees meer »

Uit

Diervoedercoöperaties De Eendracht, CAV Den Ham, De Samenwerking en ABZ Diervoeding gaan gezamenlijk grondstoffen inkopen voor hun eigen diervoeders. Daarvoor hebben de partijen de Coöperatieve

Lees meer »

Uit

Op zand- en lössgrond is het verplicht om na de maïsoogst een vanggewas te telen. Het doel is om stikstofuitspoeling te beperken zodat de stikstof

Lees meer »

Uit

Ook bij een veebezetting van 7,5 koe per hectare kan een substantieel deel van het rantsoen uit vers gras bestaan. Dit laten de eerste resultaten

Lees meer »

Heel veel grasgroei verwacht Gepost juli 16, 2017

Uit

De Wageningen Universiteit berekent voor komende week op zandgrond een grasgroei van gemiddeld 150 kilogram drogestof per hectare per dag. Dat is te danken aan

Lees meer »

Uit

Staatsecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft het kortingspercentage vastgesteld waarmee vanaf volgend jaar de toedeling van het aantal fosfaatrechten aan melkveehouders wordt berekend. Ten

Lees meer »

Uit

Bij een melkveebedrijf is afgelopen week via mestonderzoek een longwormbesmetting aangetoond. Dit is ruim een maand eerder dan vorig jaar. Toen werd in augustus pas

Lees meer »

Uit

De voorjaarskuilen van 2017 hebben het VEM-record van 2016 verbroken: het gemiddelde ligt op maar liefst 967 VEM, blijkens de eerste kuilanalyses van Eurofins Agro.

Lees meer »