Twee kleine coöperaties zoeken elkaar op, zònder te fuseren.