Kälberglück: resultaten

Binnenkort kalveren de eerste vaarzen af welke zijn opgefokt met Kälberglück. Inmiddels kent Kälberglück een toenemend aantal tevreden gebruikers. Bij een aantal ervan heeft de Eendracht regelmatig metingen gedaan aangaande de groei van de dieren. Steeds weer is te zien dat de groei van de kalveren op deze bedrijven op een dermate hoog niveau ligt dat afkalven op 22 maanden gemakkelijk haalbaar is indien men dat zou willen. Belangrijk hierbij is ook gebleken dat een goede afbouw van de kunstmelk in de leeftijdsfase van 4 tot 8 weken zeer belangrijk is. Wanneer men de kunstmelkgift na 4 weken leeftijd niet, of te traag afbouwt, zal de opname van vast voer sterk achterblijven. Dit is overigens niet nieuw. Een juist voerschema van kunstmelk is ook in andere voersystemen steeds weer van grote invloed gebleken op de snelheid waarmee kalveren vast voer gaan opnemen. Nieuwsgierig of u het juiste melkschema hanteert bij uw kalveropfok? Neem dan contact op met De Eendracht. Samen met u werken zij aan een optimale kalveropfok.