Voorkom een (na-)zomerdip

Op een toenemend aantal melkveebedrijven heeft men jaarlijks te maken met een (na-)zomerdip. Vooral in augustus en september laat de melkproductie van de koeien het afweten, zakt het melkvetgehalte, de vruchtbaarheid neemt af en klauwproblemen nemen toe. Heel veel factoren spelen hierbij een rol, maar voeding is toch één van de belangrijkste. Als rantsoenspecialist wil de Eendracht een aantal belangrijke voedingsmaatregelen aangeven om deze zomerdip te voorkomen, dan wel te minimaliseren. En dit kan eenvoudig door slim gebruik te maken van eigen middelenn inzet.

Hittestress kan met gemak 6 weken nadien nog ernstige gevolgen laten zien. Te denken valt aan pensverzuring, productiedaling, klauwproblemen en lage melkvetgehalten. Tijdige en juiste voedingsmaatregelen zijn in eerste instantie net zo effectief als bijvoorbeeld de inzet van pensbuffers, gisten of pensbestendige vetten.

Om de melkkoeien in de zomer en de nazomer op een blijvend  hoog niveau te laten produceren en tevens weerbaarder te maken tegen hittestress, zijn o.a. de volgende zaken van groot belang:

 • Ruimschoots en fris drinkwater aanbieden
 • De opname van droge stof op peil houden, onder meer door:
  • Het samenstellen van een smakelijk (totaal-)rantsoen
  • Broei tegen te gaan, onder meer door frequenter te voeren
  • Extra aandacht voor structuur in het rantsoen
  • De OEB verlagen om leverbelasting en extra warmteproductie te voorkomen
  • De energiedichtheid van het basisrantsoen verhogen gedurende de zomerperiode  (meer Vem/kg ds) Zorg voor een basisrantsoen met daarin voor minimaal 22 kg melk aan voeding
  • Het rantsoen “rustiger” maken door meer geleidelijke en langzame koolhydraten te voeren i.p.v. suikers
  • Het juiste mineralenmengsel toedienen
  • Droogstaande koeien ook in de zomer een juist droogstandsrantsoen voeren
 • (Verse) koeien extra glycogeen energie verstrekken. Dit middels extra snijmais en een zetmeelrijke productiebrok te voeren kan men dit bereiken. Zorg dat een nieuwmelkte koe tenminste 140 gram zetmeel per kg droge stof gevoerd krijgt. Met name deze groep dieren dient men ook in de zomerperiode hard te voeren.
 • Begin reeds in augustus extra gras- of maiskuil te voeren indien er sprake is van een zomerrantsoen met veel gras. Zorg daarbij ook voor maximale smakelijkheid van het gras
 • Beoordeel frequent de pensvulling van de dieren en hou ook het celgetal scherp in de gaten.

Meer weten over het voorkomen van een nazomerdip, neem dan contact op met een van de rantsoenspecialisten van de Eendracht.