Maxammon grain

Geruime tijd geleden introduceerde De Eendracht het product Sodagrain. Dit product vindt inmiddels zijn weg door heel Nederland en heeft zich terecht een vaste plek verworven in zeer veel zomer- en winterrantsoenen. Immers, middels Sodagrain is het mogelijk om op een veilige en goedkope wijze  extra (bestendig) zetmeel en energie te voeren. Daarnaast is het een ideaal product gebleken om rust te bren
gen in (te) snelle rantsoenen. De Rantsoenspecialisten van De Eendracht hebben inmiddels veel kennis en ervaring opgedaan met Sodagrain en kunnen u haarfijn vertellen wat Sodagrain in uw rantsoen zou kunnen betekenen.

Intussen is De Eendracht ook actief met Maxammon-Grain. Dit was gerst, maar nu gebruiken we meestal tarwe. De tarwe wordt geplet en behandeld met het toevoegmiddel Maxxamon en een speciale grondstof. Een nadeel van de eerste vrachten maxxamon gerst was dat het per se een aantal weken moest liggen voordat een melkveehouder dit kon gaan voeren. Nu heeft de Eendracht kant en klaar-mengsels die de boer direct kan gaan voeren. Dit kan puur als tarwe maxxamon of  in mengsels op maat voor u gemaakt met andere grondstoffen voor in uw rantsoen,

Door de inkuilprocessen in combinatie met de vele enzymwerkingen van Maxammon, wordt het eiwitgehalte in de gerst sterk verhoogd en ontstaat er een eindproduct, wat deels soja- en raapschroot kan vervangen in het basisrantsoen. Dit geeft een aanzienlijke besparing op de voederkosten, daar eiwit nog altijd de duurste component in een rantsoen is. Daarbij kan een verdere verlaging van de aanvoer van fosfaat op het bedrijf worden gerealiseerd. Maxammon-Grain bevat tevens meer bestendig zetmeel, is rustig in de vertering en zorgt voor het zogenaamde “PH-effect”.  Met een pH van 8,5 – 9,5 verhoogt Maxammon-Grain de zuurtegraad van het basisrantoen en daarmee de pH van het pensmilieu. Een betere en gezondere penswerking is daarvan het resultaat.

Belangrijkste voordelen van Maxammon-Grain op een rijtje:

  • Vervanging vaneen deel soja en raapschroot en daarmee lagere voerkostenmaxammon gerst bult
  • Lagere fosfaataanvoer
  • Verhoging van het graan-eiwit tot 16%
  • Door de hoge pH wordt een extra pensbuffering gerealiseerd
  • Verhoging van het aandeel bestendig zetmeel
  • Betere melkproductie en diergezondheid
  • Hoger aandeel van granen in (basis-)rantsoen mogelijk
  • Minder afhankelijk van de sojaprijzen

Meer weten hoe Maxammon te voeren?  Neem contact op met een van de vertegenwoordigers van De Eendracht. Zij kunnen aangeven wat Maxammon-Grain voor u kan betekenen.