Trust feed

Diervoeders vormen een onderdeel van de voedselketen en dienen daarom absoluut veilig en betrouwbaar te zijn. Vanuit die verantwoordelijkheid bundelen de in TRUST FEED samenwerkende diervoederbedrijven hun krachten in het borgen van de kwaliteit van aan te kopen grondstoffen en diensten. TRUST FEED doet dit door de leveranciers en de door hen te leveren producten en diensten op uniforme en transparante wijze te beoordelen.

TRUST FEED in de keten

Diervoederbedrijven hebben binnen het GMP+-systeem reeds de verplichting om hun leveranciers te beoordelen. Door deze beoordelingen binnen TRUST FEED te verdiepen en te bundelen, wordt de kwaliteitsborging op efficiënte wijze versterkt en het inzicht in de kwaliteit van grondstoffen verbeterd.

Stichting TRUST FEED versterkt hiermee het GMP+-systeem en bevordert de transparantie voor en het vertrouwen van afnemers en ketenpartijen. Hiermee speelt de stichting ook in op de vraag van ketenpartijen om de borging van voedergrondstoffen verder aan te scherpen

Uitgangspunten van TRUST FEED

TRUST FEED hanteert een aantal uitgangspunten, ten aanzien van leveranciers en de afnemende TRUST FEED-deelnemers:

  • TRUST FEED beoordeelt leveranciers op hun vermogen om veilige producten en diensten te leveren. De individuele deelnemer blijft echter eindverantwoordelijkheid dragen voor de beoordeling en selectie van zij leveranciers dan wel leverancier/grondstofcombinaties;
  • de beoordeling van TRUST FEED richt zich op de gehele keten, maar TRUST FEED respecteert de relatie van de leverancier met zijn voorschakels volledig;
  • iedere schakel van de voedselketen draagt de verantwoordelijkheid over de selectie en beoordeling van zijn leveranciers;
  • TRUST FEED gaat uit van de gelijkwaardigheid van leverancier en afnemer. Uitsluitend door samenwerking en een optimale communicatie kan de doelstelling worden bereikt;
  • om uniformiteit te realiseren dienen de voorwaarden voor de leveranciersbeoordeling waar mogelijk opgenomen te worden in de GMP-regeling;
  • de werkwijze van TRUST FEED dient transparant en controleerbaar te zijn. Deelnemers worden beoordeeld op hun naleving van de voorwaarden.