Opfokkosten vaak onderschat

Jongveeopfok is een kostenpost die nog vaak wordt onderschat. Boeren schatten deze kosten op hun bedrijf op gemiddeld 1200 euro. Uit recent onderzoek blijkt dat de gemiddelde opfokkosten voor een vaars echter uitkomen op 1606 euro, exclusief eigen arbeid.

 Uit een enquête die Melkvee hield onder ruim 700 boeren, blijkt dat de geschatte gemiddelde kosten voor de jongveeopfok rond de 1200 euro liggen. Nadrukkelijk werd gevraagd om een schatting, want in de praktijk blijken de kosten vaak hoger dan zelf ingeschat.

Zo toonde recent Belgisch onderzoek aan dat de gemiddelde kosten gemiddeld 400 euro hoger liggen en uitkomen op 1606 euro. In dit onderzoek is de situatie van de boerenbedrijven te vergelijken met die van Nederlandse melkveehouderijen. Zie voor meer achtergrond informatie hier het rapport van het Vlaamse Departement Landbouw & Visserij.

In 24 maanden opfokken

Jaarlijks wordt tot 35 procent van de melkveestapel vervangen, meestal door vaarzen uit de eigen opfok. Een goede melkvaars is in 24 maanden op te fokken. Maar op gemiddeld 60 procent van de bedrijven ligt de gemiddelde afkalfleeftijd echter rond de 26 maanden, dat blijkt uit de cijfers die Melkvee verzamelde. Dit geeft aan dat het merendeel van de bedrijven de streefleeftijd niet haalt. Op veel bedrijven is dus een verkorting van de opfokduur en daarmee een besparing op kosten mogelijk.

Door het inzichtelijk maken en gericht communiceren van het financiële belang van de jongveeopfok, willen betrokken aan het project ‘Jaar van het Kalf’ boeren bewust maken van de ‘echte’ kosten voor jongveeopfok en de mate van ‘faalkosten’.

Tekst: Monica van der Hall