Uit

biks, krachtvoer, brokVanaf 1 januari 2016 gaan nieuwe eisen in voor alle leveranciers van diervoeders aan Nederlandse melkveehouders. Alle leveranciers zullen op een ‘witte lijst’ worden gepubliceerd.

Erkend voedselveiligheidssysteem

NZO heeft aangekondigd dat FCA-gecertificeerde bedrijven voldoen aan de criteria met betrekking tot aansluiting bij een erkend voedselveiligheidssysteem (eerste eis) op voorwaarde dat een aantal afspraken worden nageleefd. FCA-gecertificeerde bedrijven die rechtstreeks diervoeders leveren aan Nederlandse melkveehouders en die aan alle Ovocom-voorwaarden voldoen, zullen via Ovocom op de witte lijst van leveranciers worden opgenomen.

Aanleiding beslissing

Deze beslissing kwam er nadat begin december een onafhankelijke audit werd uitgevoerd bij Ovocom in opdracht van NZO. Een concreet actieplan, waarin ook tussentijdse evaluaties werden opgenomen, werd goedgekeurd.
Een tweede vereiste is dat de toetsing van de verzekering productaansprakelijkheid door een erkende auditor (vb. CRAFT of Van Breda) moet worden uitgevoerd.
Over een derde vereiste, nl. m.b.t. duurzame soja, werd nog geen definitief akkoord bereikt. Hierover wordt volgende week verder overleg gepleegd.

Coördinatie

Ovocom coördineert de samenstelling van de “witte lijst” voor FCA-gecertificeerde bedrijven m.b.t. de verschillende eisen.
“De Feed Chain Alliance Standaard staat al sinds de oprichting van Ovocom voor een betrouwbaar, geloofwaardig, kwalitatief goed onderbouwd en betaalbaar voederveiligheidssysteem. De goedkeuring van NZO onderstreept opnieuw dat dit ook op internationaal niveau wordt erkend” stelt Katrien D’hooghe, Managing Director van Ovocom.

Witte lijst raadplegen

De FCA-gecertificeerde bedrijven die aan de eisen voldoen, worden bijgevolg opgenomen op de “witte lijst” van de Nederlandse zuivelindustrie. Deze witte lijst zal op de eerste werkdag van januari worden geplaatst op de website van NZO.