Uit

Qlip ontwikkelt een test om via melkmonsters te controleren of veehouders daadwerkelijk weidemelk produceren. Directeur Jan Bobbink verwacht dat die test  er volgend jaar is. Aan de hand van een analyse van de tankmelk is af te  leiden of de koeien daadwerkelijk buiten hebben gegraasd. Dat is  uniek in de wereld. “We ontwikkelen het komend jaar de test zo door dat  we via de melk de verschillen in aandelen vers gegraasd gras in het  rantsoen kunnen bepalen.”

Drachtigheidstest

Een andere nieuwe activiteit die dichter bij introductie ligt, is de drachtigheidstest via het melkmonster. Als een koe drachtig is, produceert ze een specifiek eiwit dat aangemaakt wordt door de placenta. Het onderzoekslaboratorium van Qlip in Zutphen kan aan de hand daarvan vaststellen of een koe drachtig is. CRV gaat deze nieuwe drachtigheidstest als  MPR Dracht op de markt brengen.

Tankcelgetal

Ook komt Qlip deze zomer met cijfers, waarmee melkveehouders kunnen vergelijken hoe ze ervoor staan met het tankcelgetal. Tijdens de NRM op 27 en 28 juni in Zwolle presenteert Qlip deze mogelijkheid. Zo kunnen ze vergelijken ten opzichte van de landelijke cijfers, cijfers in de regio en het gemiddelde van de geleverde melk aan de zuivelfabriek. Op basis daarvan kunnen ze eventueel maatregelen nemen. Voorwaarde is wel dat de tankmelk bij elke levering aan de zuivelfabriek op celgetal geanalyseerd wordt. Dat maakt het ook mogelijk om veehouders sneller te waarschuwen als het tankmelk-celgetal gaat afwijken. Tijdens de NRM gaat Qlip ook de wensen peilen die er bij veehouders leven voor eventuele andere testen en vergelijkende cijfers.