Uit

Video compact voeren Petro Pelgrum

De Deense wetenschapper Niels Bastian Kristensen onderzocht op 13 Deense melkveebedrijven het nieuwe voerconcept ‘compact voeren’. Oftewel door water aan het TMR-rantsoen toe te voegen en het mengsel te laten inweken, voorkomen dat koeien kunnen selecteren.
De Nederlandse melkveehouder Petro Pelgrum, die sinds eind jaren negentig in het Deense Struer een bedrijf heeft, heeft al enkele maanden ervaring met compact voeren. Door het drogestofgehalte te verlagen naar ongeveer 35 procent, krijgen de koeien geen kans meer op zoek te gaan naar de losse grondstoffen tussen het ruwvoer in het TMR-rantsoen. Daardoor staan de koeien minder lang aan het voerhek en laten ze een flinke productiestijging van gemiddeld enkele liters per dag zien. In deze video doet Pelgrum zijn verhaal.

Discussie

De nieuwe manier van voeren zorgde al voor een stortvloed aan reacties op het Prikkebord-forum. De discussie is inmiddels opgeknipt in zes delen. Klik om de discussie te volgen (en meer video’s en foto’s te zien) op de verschillende delen: deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6.

In het Melkvee Magazine van zaterdag 25 januari staan de achtergronden van het compact voeren uitgebreid beschreven.

Tekst: Erik Colenbrander / Anne Hiemstra
Beeld: Co Scholten