Uit

Net als vorig jaar vertoont het voorjaar van 2017 een grillig weertype, met wisselende temperaturen. Nu temperatuur en neerslag gaan oplopen krijgen we een grasgroeispurt, met risico op schieten. Om de voederwaarde van de tweede snede op peil te houden adviseert Eurofins Agro dan ook om niet te lang te wachten met maaien.

De organische mest in de bodem van zowel de eerste als de tweede snede zal de komende periode met een beetje neerslag snel vrijkomen, dus de bemesting van de tweede snede kan beperkt blijven. Wel is er, net als vorig jaar, een risico op doorschieten, waarschuwt Robin Wolf, productmanager veehouderij bij Eurofins Agro. “De verteerbaarheid van het gras neemt dan snel af, dus voor een goede voederwaarde is het belangrijk om doorschieten te voorkomen. Wacht daarom niet te lang met het maaien van de tweede snede.”

Vochtiger inkuilen

Eurofins Agro adviseert ook om de tweede snede wat vochtiger in te kuilen, met een drogestofgehalte van 35-40 procent. Wolf: “Een te hoog drogestofgehalte bij een moeilijker aan te rijden product geeft meer kans op broei bij uitkuilen, met name bij een lage voersnelheid. Door het gras vochtiger in te kuilen stimuleer je bacteriële activiteit in de kuil, dat helpt met de voorfermentatie van celwanden en maakt de nutriënten beter beschikbaar. Zo optimaliseren we de kuilkwaliteit.”

Volgens de productmanager is het in het veld vaak moeilijk om de drogestof in procenten in te schatten. “Omdat we uit onze jaarlijkse cijfers zien dat de meeste tweede snede kuilen te droog zijn, is het voornamelijk zaak te zorgen dat het product niet te droog wordt. Het product mag best handvochtig aanvoelen, probeer de veldperiode binnen de 48 uur te houden. Bij een lichtere snede is één keer schudden vaak genoeg.”

Zwavel bijmesten

Door de lage temperaturen en geringe neerslag in het voorjaar is de mineralisatie van zwavel nog niet op gang gekomen. Wolf legt uit dat het bodemleven had te leiden van de ongunstige weersomstandigheden, waardoor er minder zwavel is vrijgekomen uit bodemorganische stof en mest. “Op veel bedrijven is het dan ook zinvol om zwavel bij te bemesten voor de tweede snede”, is zijn advies.

Beschikbaarheid fosfor

Daarnaast merkt Wolf op dat dat de fosforbeschikbaarheid van de tweede snede tegenviel. “Het groeistadium is van invloed op de fosforbeschikbaarheid: hoe ouder het gewas, hoe lager de P-beschikbaarheid. Een extra reden dus om niet te lang te wachten met de tweede snede.”

Bron:  Melkvee.nl
Tekst: Eurofins/ Sjouke Jacobsen