Vruchtbaarheid steeds belangrijker Gepost 17 september, 2015

Uit

Na het melkquotumtijdperk zijn stalruimte, fosfaatrechten en grond belangrijke beperkende factoren. De productie per koeplaats per dag is steeds belangrijker. Vruchtbaarheid speelt hierbij een cruciale rol.

Dat stelt Hermen Verkerk, dierenarts bij DAP De Hagmolen in de nieuwsbrief. Volgens een berekening van Wageningen Universiteit Livestock Research blijkt dat door de afschaffing van het melkquotum de waarde van een extra kilo melk is toegenomen.

Zo kost iedere kilo melkproductieverlies de melkveehouder 25 cent, ruim twee keer zoveel dan voorheen. Doordat een koe aan het eind van de lactatie minder melk geeft dan aan het begin, kan extra aandacht voor vruchtbaarheid al snel uit.

Bevruchtingsmoment
Volgens Verkerk is het daarom goed om te zorgen dat de koe op het bevruchtingsmoment hier klaar voor is. ‘Het is daarom goed om de koe tijdens de droogstandperiode hier meer voor klaar te stomen.’

Hij pleit verder voor de Amerikaanse kengetallen Insemination Rate, Pregnancy Rate en Conception Rate om dit beter in beeld te krijgen. Deze kengetallen zijn inmiddels opgenomen in de Veemanager en komen binnenkort ook in dierenartsen-bedrijfsbegeleidingsprogramma pirDAP.

Auteur: Pieter Stokkermans