VoerMonitor 2014 van start Gepost 23 maart, 2014

Uit

Rond 20 maart gaat VoerMonitor 2014 van start. Duizenden veehouders krijgen een online vragenlijst aangeboden. In het onderzoek wordt nagegaan hoe veehouders oordelen over hun eigen (meng)voerfabrikant. Er worden scores bepaald over onder meer tevredenheid met betrekking tot het voer, voorlichting, prijzen en het bedrijfsimago. Ook maakt het onderzoek duidelijk of er verbeterpunten zijn voor de voerleverancier, wat de overstapbereidheid en eventuele overstapredenen zijn.

Vragen

Welke voerleverancier levert het beste voer? En wie levert het goedkoopste voer? En hoe tevreden is men over de bedrijfsbegeleiding van de voerleverancier? Wat zijn de belangrijkste redenen om klant te blijven en om eventueel van voerleverancier te switchen? ‘VoerMonitor 2014’ geeft antwoord op deze vragen. Rond 20 maart ontvangen ongeveer 17.500 rundvee-, varkens- en pluimveehouders een e-mail met een link naar een online vragenlijst. In totaal krijgen de veehouders ongeveer vijftig korte vragen over hun eigen voerleverancier voorgelegd. De vragen zijn makkelijk te beantwoorden en natuurlijk worden alle antwoorden anoniem verwerkt.

Verbeterpunten

De VoerMonitor 2014 is uniek en onafhankelijk van opzet en wordt door vijftien voerleveranciers ondersteunend. LEI Wageningen UR heeft aangeboden om op basis van het Bedrijveninformatienet ook aanvullende informatie over voerleveranties aan de deelnemende voerleveranciers aan te leveren. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is dat de voerleveranciers de veehouders (nog) beter van dienst kunnen zijn dankzij de concrete verbeterpunten die uit het onderzoek naar voren komen. Ook kunnen voerleveranciers zien hoe goed ze scoren in vergelijking met de ‘gemiddelde’ voerleverancier.

Deelnemen

Het is de bedoeling om de VoerMonitor jaarlijks uit te voeren, zodat de voerleveranciers zien op welke aspecten men vooruitgang heeft geboekt en op welke aspecten minder of helemaal niet. De VoerMonitor is hét meetinstrument om de vinger aan de pols te houden. Dit belangrijk onderzoek heeft alleen kans van slagen wanneer zoveel mogelijk veehouders hieraan meewerken. Veehouders die geen uitnodiging hebben gekregen en alsnog willen deelnemen kunnen contact opnemen met Geelen Consultancy (jan@geelen-consultancy.nl).