Uit

Tien melkveehouders uit Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht gaan aan de slag met Proeftuin Veenweiden. Op termijn start er een tweede kopgroep met daarin honderd melkveehouders.

Ze zoeken met onderzoekers en adviseurs naar manieren om de ammoniakemissie te reduceren, waterkwaliteit te verbeteren en de bodemdaling te verminderen.

Pareltjes
‘We zoeken naar pareltjes waar veenweideboeren mee aan de slag kunnen’, aldus Andries Middag, regiomanager LTO Noord.

De maatregelen lopen uiteen van het doorontwikkelen van de sleepvoetbemester en telen van graasgraan tot het stimuleren van het bodemleven en het fijn verhakselen van najaarsgras als bemesting.

‘Voorwaarde is dat de maatregelen goed uitvoerbaar zijn. Boeren hoeven geen professor te worden.’

Mineralisatie
Nick van Eekeren, senior onderzoeker veehouderij bij het Louis Bolk Instituut, is betrokken bij het onderzoek. ‘Bij veenbodems staat de mineralisatie uit de bodem en het hoge eiwitgehalte in het gras aan de bron van ammoniakemissie, met name de eiwitpiek in het najaarsgras.’

Een lager en stabieler eiwitgehalte in het gras is wenselijk, zegt hij.

Inklinking
Van Eekeren wil, samen met collega’s van Wageningen Universiteit, onderzoeken welke factoren de mineralisatie in de veenbodem stimuleren dan wel afremmen.

‘Doel is om de balans te vinden tussen het realiseren van een goede grasproductie en eiwitgehalte enerzijds, en de inklinking van veen anderzijds.’

Auteur:   Mariska Bloemberg-van der Hulst