Uit

De toelating van Mesurol is geldig tot oktober 2021. Toch is het niet 100 procent zeker dat het middel na 2018 nog kan worden toegepast. Dit komt doordat Methiocarb, de werkzame stof van Mesurol, momenteel de herregistratieprocedure in de EU doorloopt. Hoe zit dat precies?

Wat is Mesurol?

Mesurol is een middel dat wordt toegepast als zaadbehandeling in mais. Het wordt toegepast tegen vogelvraat door kraaiachtigen, fazanten en duiven. Daarnaast heeft het een goede werking tegen de fritvlieg. Mesurol bevat de werkzame stof Methiocarb en wordt in Nederland op de markt gebracht door gewasbeschermingsleverancier Bayer.

Waarom is de toekomst van de behandeling met Mesurol onduidelijk?

De werkzame stof Methiocarb zit momenteel in het Europese herregistratieproces. Dit betekent dat de Europese Commissie opnieuw onderzoekt of het middel kan worden toegelaten. Bayer investeert fors in de herregistratie en zegt positief te zijn over de uitkomst.

De firma verwacht eind 2018 een eerste evaluatie. Daarna duurt het nog een aantal maanden voordat de Europese Commissie zal stemmen over de verlenging van de actieve stof Methiocarb in Europa. Voor juli 2019 verwacht Bayer nog geen uitspraak.

Wat betekent dit voor de verkrijgbaarheid van Mesurol?

De toelating van Mesurol is geldig tot oktober 2021. Maar er is dus geen garantie te geven op de beschikbaarheid na 2018. Bayer adviseert zaadleveranciers daarom een nulvoorraad aan te houden. De leveranciers geven dat advies op hun beurt aan de distributeurs.

Distributeurs leggen die verantwoordelijkheid weer neer bij maistelers. Met andere woorden: telers moeten niet meer bestellen dan nodig, omdat de mogelijkheid bestaat dat het behandelde zaad bij een verbod niet meer mag worden gebruikt.

In hoeverre is Mesurol schadelijk?

Volgens de Stichting Centrum voor landbouw en milieu spoelt het middel uit naar het grond- en oppervlaktewater. Het heeft een negatief effect op het waterleven, bijen en andere insecten.

Wat zijn de consequenties voor maistelers als Methiocarb niet opnieuw wordt geregistreerd?

Mesurol wordt op ruim tweederde van het Nederlandse maisareaal toegepast. Wegval van Mesurol leidt tot wegval van planten. Opbrengstdervingen van 10 procent zijn geen uitzondering. Incidenteel kan de schade een veelvoud hiervan zijn. Het gebruik van onbehandeld zaad kan leiden tot overzaaien. Er is veel onderzoek naar gedaan naar alternatieven, maar geen enkel middel bleek betrouwbaar.

 

Bron:  NieuweOogst.nu