Uit

Melkveehouders die leveren aan FrieslandCampina komen gemiddeld over 2015 € 3,31 te kort per 100 kilo melk.

Die inschatting is gebaseerd op de Marge-Monitor Melkveehouderij, die Alfa Accountants en Adviseurs samen met Melkvee.nl heeft ontwikkeld.

Over 2015 komt een gemiddelde kritieke opbrengstprijs uit de bus van € 36,60 per 100 kg melk. Alfa verwacht dat de netto uitbetaalde melkprijs (exclusief de ledenobligaties) van ’s lands grootste melkverwerker, FrieslandCampina, voor 2015 uitkomt op € 33,29.

Voorschot-nabetaling

De FC-garantieprijs voor 2015 staat op € 30,60. De leden van FrieslandCampina hebben in september over de eerste helft van 2015 al een voorschot-nabetaling uitgekeerd gekregen van € 2,01.

Prestatietoeslag

Bij de presentatie van de halfjaarcijfers, eind augustus, sprak FrieslandCampina de verwachting uit dat de totale nabetaling over 2015 uitkomt op € 4,22 (exclusief weidepremie). Dat bedrag wordt verdeeld in een contante prestatietoeslag van € 2,69 – waarvan dus al 75 procent is uitgekeerd – en een reservering op naam van € 1,53 (ledenobligaties).

Die prestatietoeslag van € 2,69 toegevoegd aan de garantieprijs van € 30,60 maakt een contante melkprijs van € 33,29. Afgezet tegen de berekende kritieke opbrengstprijs van € 36,60 bedraagt het gemiddelde tekort dan € 3,31 per 100 kg melk.

Langjarig gemiddelde

De geschatte 2015-melkprijs van FrieslandCampina van bijna 33,3 cent per liter ligt daarmee ruim een 1 cent onder het langjarige gemiddelde niveau van 34,5 cent per liter waar de banken gemiddeld genomen mee rekenen.

Echter, voor veehouders die niet aan FrieslandCampina leveren maar bijvoorbeeld aan DOC, kan het plaatje er heel anders uitzien. Dit bedrijf is volledig gericht op de productie van foliekaas en die prijzen staan onder druk. De DOC-leden plukken daar de wrange vruchten van. DOC heeft tot nu toe gemiddeld slechts € 27,88 uitbetaald, inclusief een ledentoeslag van 68 cent die wordt gereserveerd. De Hoogeveense coöperatie kent geen nabetaling in 2015.

In de knel

Ook zijn er uiteraard bedrijven waar de kritieke opbrengstprijs een stuk hoger ligt dan de gemiddelde € 36,60 van de Marge-Monitor. Bedrijven die hebben ingezet hebben op groei in een vrije markt worden zwaarder getroffen door de verplichting tot grondgebonden groei en zeer waarschijnlijk toekomstige fosfaatrechten. Dit type bedrijven komen nu flink in de knel, zeker als dat gepaard gaat met tegenvallende prestaties op bedrijfsniveau in combinatie met een lagere melkprijs.

Zolang het nog niet duidelijk is hoe het stelsel met fosfaatrechten eruit gaat zien, zal de bank wellicht nog even coulant zijn. Maar zodra daar klaarheid over wordt verschaft, zullen ook de banken gaan beoordelen op basis van bedrijfsplannen of een bedrijf financieel gezien nog perspectief heeft.

Lichtpuntje

Er is gelukkig ook een lichtpuntje: marktkenners verwachten dat de melkprijs in de tweede helft van 2016 weer zal aantrekken. Alfa Accountants hoopt dat er voor die tijd ook meer duidelijkheid is over het stelsel van fosfaatrechten.

 

bron:  melkvee