Uit

Sturen op het onbestendig eiwit balans (OEB) gehalte in krachtvoer gedurende het weideseizoen, loont als de gift goed wordt afgestemd op het beweidingssysteem en het seizoen.

Het kan zorgen voor een betere stikstofbenutting, zonder dat dit negatieve effecten geeft. Dat komt naar voren uit een onderzoek door het Louis Bolk Instituut en Wageningen Livestock Research.

In een tweejarige beweidingsproef met kurzrasen en stripgrazen op KTC Zegveld is gekeken naar het effect van het verlagen van de onbestendig eiwit balans (OEB) in krachtvoer op het ureumgehalte in de melk en de melkproductie, in combinatie met de invloed van het seizoen. Krachtvoer met een lage OEB verlaagde het melkureumgehalte met gemiddeld 45 procent in 2016 en 30 procent in 2017.

Betere stikstofbenutting

Een lager ureumgehalte in de melk is een indicatie van een betere stikstofbenutting en lagere ammoniakemissie. ‘Weidegang heeft een verlagend effect op ammoniakemissie, maar hier valt ook nog een verdere reductie te behalen door aanpassing van het rantsoen’, stelt onderzoeker Bert Philipsen van DLO.

In de tweejarige beweidingsproef met kurzrasen en stripgrazen kregen de koeien, naast beweid gras en kuilgras, dagelijks ongeveer 7 kg krachtvoer met een lage (-50, OEB-L) of hoge (50, OEB-H) OEB.

Grastopjes

Kurzrasen had in 2016 een 40 procent hoger ureumgehalte dan stripgrazen, en in 2017 was het 22 procent hoger. De oorzaak is het hogere eiwitgehalte in het opgenomen kurzrasengras, dat volledig bestaat uit jonge grastopjes.

De ureumgehaltes vertonen ook een seizoensgebonden patroon. In het voorjaar zijn de waardes lager dan gemiddeld en in het najaar hoger. Dat past bij het eiwit- en VEM-gehalte van het verse weidegras. In het voorjaar van 2016 resulteerde dit in ureumgehaltes van onder de 15 en was er een negatief effect op de melkproductie.

In het najaar van 2016 en in 2017 en waren de ureumgehaltes vrijwel steeds boven de 15 en was er geen enkel effect op de meetmelkproductie.

Bron:  NieuweOogst.nu