Uit

EMR Transitie-aanpak

Als veehouder streven we allemaal naar gezonde koeien die vlot drachtig worden en veel melk willen produceren. In het productieve leven van de koe is de transitieperiode een periode waarin veel fout kan gaan. Door een optimale droogstand-periode kunnen de risico’s voor een groot deel ingeperkt worden en kan de basis gelegd worden voor een succesvolle lactatie.

Wij als Eendracht vinden dat een goede transitieperiode van cruciaal belang is voor al onze leden en klanten. Om voor iedereen tot een optimaal droogstand-rantsoen te komen hebben wij de laatste kennis op het gebied van droogstand-voeding geïnventariseerd. Op basis hiervan hebben wij drie strategieën opgesteld waarbij voor elk type bedrijf een goede strategie beschikbaar is.

 1. Optimaal gemengd rantsoen
 2. Speciaal gewonnen hooi voor droge koeien aangevuld met 2 kg droogstandbrok
 3. Stro-brok rantsoen

Deze drie strategieën maken het mogelijk om voor ieder bedrijf en iedere situatie een ideaal rantsoen te maken. Bij de eerste is het van belang dat er een goede mengwagen beschikbaar is én voldoende componenten om een optimaal rantsoen samen te stellen. De tweede optie zal echter vooral van toepassing zijn voor extensieve bedrijven met een ruwvoeroverschot. De derde en laatste is juist weer interessant voor bedrijven met een kleine groep droge koeien en/of bedrijven met een ruwvoertekort.

Optimaal gemengd rantsoen

Basis voor het optimaal gemengde rantsoen is smakelijkheid en fris voer. Ruwvoeders moeten dan ook van uitmuntende kwaliteit zijn voor een optimaal resultaat. Kenmerken van dit rantsoen zijn:

 • Een volledig gemengd én gewogen rantsoen voor de hele droogstand.
 • Optimale afstemming op de energie- en eiwitbehoefte van het dier.
 • Nauwkeurige afstemming van mineralen in het rantsoen.
 • Aandacht voor een actieve penswerking. Dit is de motor van de koe en daarmee de basis van een gezonde en hoogproductieve melkkoe.

Opmerkingen bij dit rantsoen:
– Geschikt voor veehouders die nauwkeurig werken (laden + mengen).

– Bij voorkeur bereid zijn om elke dag een gemengd rantsoen te maken.

– Aankoop van geschikt stro (kort geknipt) is een must (spaans gehamerd tarwestro).

– Voldoende voerhek-lengte (min. 75 cm/koe) gewenst.

– Droge koeien opgebouwd uit dezelfde componenten als melkkoeien rantsoen (in beperkte hoeveelheid).

– Streef naar 5% restvoer.

– Voer moet minimaal 6-8 keer per dag worden aangeschoven voor optimale bereikbaarheid.

– Voorkom selectie (DS% max 50%).

Aanpak voor het winnen van geschikt droge koeien hooi:

Doel: smakelijk ruwvoer wat voldoet aan de eisen voor geschikt ruwvoer.

 • Benut percelen met mindere kwaliteit grassen en lagere droge stof opbrengst.
 • Niet bemesten.
 • Eerste en/of tweede snede is het meest geschikt.
 • Percelen met uitgestelde maai-datum kunnen hiervoor prima gebruikt worden.
 • Maai na een periode met veel zon voor voldoende suikers.
 • Zet de maaier op de hoogste stand (9 á 10 cm) voor zo min mogelijk afgestorven blad in het ruwvoer.
 • Stel machines af voor zo min mogelijk verontreiniging met grond etc..

De basis voor deze strategieën zijn aan elkaar gelijk. Doel van deze rantsoenen is:

 1. Maximale voeropname rondom het afkalven en voorkomen NEB

In de praktijk hebben veel koeien een voeropname dip rondom het afkalven. Door de opname gedurende de droogstand gelijk te houden blijft de voeropname rondom het afkalven het meeste op peil en is de voeropname-capaciteit na het afkalven het hoogst. Dit wordt bereikt door de koeien actief te houden met een actieve penswerking en te voeren naar energiebehoefte van het dier.

 1. Voorkomen van hypocalcemia (kalfsziekte)

Voor het goed functioneren van de koe en het activeren van de weerstand is voldoende calcium in het bloed ontzettend belangrijk. Sub-klinisch tekort aan calcium wordt vaak niet opgemerkt maar kan leiden tot verlaagde voeropname, baarmoederontsteking, verhoogd cel-getal, etc. Met een goede verhouding aan macro-elementen en een actieve koe wordt het risico op hypocalcemia fors beperkt.

 1. Beperken weerstandsdip

Infecties aan het begin van de lactatie kosten de koe veel energie waar de productie en de vruchtbaarheid onder leiden. Met een goede voorziening aan vitamine E + organisch selenium en andere spoorelementen wordt de weerstandsdip zoveel mogelijk beperkt. Uiteraard spelen bovenstaande punten daar ook een belangrijke rol in.

Voor het optimaliseren van de droogstands-rantsoenen heeft De Eendracht verschillende producten in het assortiment die samen leiden tot het optimale afkalf-gemak.

Naam Dosering Eigenschappen
Droogstand De Eendracht 100 gram, gehele droogstand Verhoogd weerstand rondom afkalven + beperkt risico op hypocalcemia
Topmelk transitie 100 gram, 21 dagen voor afkalven Beschermde B-vitamines, ondersteuning lever
Transitie Plus 2 kg, 10 dagen voor afkalven Extra vitamine E, ondersteuning lever
Transitie Extra 2 – 3 kg, 10 dagen voor afkalven Extra preventie Calcium tekort
Droogstandbrok 2 kg, gehele droogstand Naast hooi en/of graskuil
Droogstand Stro/brok 5 kg, gehele droogstand Naast onbeperkt gerststro

Tot slot: Goede voeding in de droogstand is een goede basis voor de lactatie. Echter voorkomen van stress en goed management zijn minstens zo belangrijk voor het behalen van top-resultaten.