Uit

De Europese Commissie heeft besloten te stoppen met het verlenen van exportsubsidie op landbouwproducten. Het is volgens de Europese Unie voor het eerst sinds de jaren zeventig dat dergelijke subsidies niet worden verstrekt. Exportsubsidie is niet nodig omdat de situatie op de Europese pluimveemarkt goed is, stelt de commissie. Daarom is besloten de laatste exportsubsidie – voor bevroren hele kuikens – op nul te zetten.
Het instrument ‘exportsubsidies’ zelf is niet afgeschaft, maar ‘het gereedschap ligt opgeborgen in de gereedschapskist’, geeft de Europese Commissie aan. Het op nul zetten van alle exportsubsidies sluit volledig aan bij het Nederlands standpunt.

Afschaffen

Nederland bepleitte in de Europese Unie steeds dat eventueel vooruitlopend op een akkoord in de Wereldhandelsorganisatieonderhandelingen over moet worden gegaan tot het afschaffen van de resterende exportrestituties per 2013.

Auteur: René Bouwmeester