Stikstofwinst halen in bodem Gepost 23 maart, 2014

Uit

Verbetering van stikstofefficiëntie in de bodem biedt de meeste mogelijkheden om de stikstofefficiëntie op bedrijfsniveau te verbeteren.

Dat stelde Marc Strikkeling, adviseur van DLV tijdens de praktijkdag ruwvoermanagement met de Kringloopwijzer in het Gelderse Hengelo. Er werden resultaten gepresenteerd uit de praktijknetwerken Ruwvoeropbrengst in zicht en Wijzer met Kringloop.

Bij Wijzer met kringloop analyseerde DLV de gegevens van 150 bedrijven. De Kringloopwijzer geeft melkveehouders een beeld van de mineralenstromen op het bedrijf.

Mineralenefficiëntie
De mineralenefficiëntie valt bij de Kringloopwijzer uiteen in vier onderdelen: veestapel, mest, bodem en gewas. Deze vier onderdelen bepalen de efficiëntie van stikstof en fosfaat voor het melkveebedrijf.

Het blijkt dat de stikstofefficiëntie bij de veestapel het laagst is, met een geringe spreiding. ‘Hier is al veel bereikt, doordat de afgelopen jaren al veel is gedaan aan voeding’, geeft Strikkeling aan

Winst
Voor de bodem is de stikstofefficiëntie gemiddeld 65 procent, met een variatie van 50 tot 80 procent. Volgens Strikkeling is hier winst te halen.

Auteur:  René Luijmes