Uit

Volgens Wim Bussink van het Nutriënten Management Instituut (NMI) kunnen melkveehouders stikstof uit kunstmest efficiënter inzetten.
Dat stelde hij vorige week tijdens de bijeenkomst van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) in Nijkerk. ‘Dien op het juiste tijdstip stikstof toe voor de eerste snede. Let daarbij op de temperatuursom en de weersverwachting’, aldus Bussink.
Globaal is dat tussen T-som 300 en 400. Dit leidt tot meer ruw eiwit in het gras.
Bij het gebruik van een ammoniumrijke stikstofmeststof is er minder uitspoeling dan bij het gebruik van een nitraatmeststof. Daarnaast heeft toepassing van een nitrificatieremmer niet alle jaren effect.

De projectmanager beveelt het gebruik van ureum niet aan vanwege de hoge ammoniakemissie van 20 procent. Bij de eerste snede is het één keer per vijf jaar lonend, bij de tweede snede is dit éénmaal per zeven jaar.
Ook zijn volgens Bussink de ervaringen met vloeibare meststoffen wisselend. ‘Van groot belang is of je de opbrengst haalt waarvoor je hebt bemest.’

Auteur:  René Luijmes