Stem bemesting af op weideperceel Gepost 10 februari, 2015

Uit

Het maken van een goed plan voor het aanwenden van drijf- en kunstmest kan zorgen voor meer gras en een hoger ruweiwitgehalte.
‘Boeren stemmen de bemesting vaak nog te weinig af op snedeniveau’, zegt Albert-Jan Bos, adviseur rund bij DLV. ‘Kies welke percelen je gaat beweiden en welke je juist wilt maaien en stem daar je bemesting op af. Ga er eens voor zitten of sleep er desnoods iemand bij die erin thuis is.’

Drijfmest
Weidepercelen hebben volgens Bos doorgaans 20 tot 25 kuub drijfmest per hectare nodig. Voor maaipercelen is dat grofweg 30 tot 35 kuub.

‘Doordat je een weideperceel minder bemest, kun je je maaipercelen juist iets extra’s geven. Dit resulteert in een hoger ruweiwitgehalte van de graskuil. Je creëert dus meer rendement.’

Bodemtemperatuur
Mest dient volgens de adviseur te worden uitgereden als de bodemtemperatuur op 10 centimeter diepte hoger is zijn dan 7 graden Celsius. Dan pas begint het gras te groeien.

Auteur: Mariska Bloemberg