Speel in op duurder ruwvoer Gepost 17 juli, 2013

Uit

Ruwvoer wordt de komende jaren fors duurder. Die waarschuwing geeft Jacoline Hamming van Accon AVM. ‘Inzicht in eigen bedrijfsefficiëntie is essentieel.’ Hamming rekent op een melkproductiegroei van 2,5 miljard kilo melk in Nederland richting 2020. Daarvoor zijn dan zo’n 295.000 extra koeien en 1,5 miljard kilogram droge stof aan ruwvoer nodig.
‘Als de ruwvoerproductie per hectare gelijk blijft, is er ongeveer 140.000 hectare extra grond nodig om voldoende ruwvoer te kunnen produceren’, geeft zij aan.
Als het areaal gelijk blijft, zal richting 2020 de opbrengst per hectare ongeveer 2.000 kilo droge stof omhoog moeten. ‘Dat is nodig om voldoende ruwvoer te produceren voor het extra aantal melkkoeien’, stelt Hamming.
Volgens haar kan het niet anders dan dat de prijs van ruwvoer doet stijgen. Zij pleit daarom voor extra aandacht op inzicht krijgen in de bedrijfsefficiëntie.
‘Zowel groeiende als stabiliserende bedrijven moeten de eigen grond optimaal benutten. Daarnaast spelen voerefficiëntie, jongveebezetting en kilogram melk per koe een belangrijke rol.’

Auteur: Sjoerd Hofste