Uit

Smalle weegbree produceert onder droge omstandigheden drie keer zoveel dan Engels raaigras. Dit blijkt uit een proef op kenniscentrum Zegveld.

Op KTC Zegveld lagen afgelopen jaar veldjes met Engels raaigras en smalle weegbree in verschillende verhoudingen, van 100 procent Engels raaigras tot 100 procent smalle weegbree. De eerstgenoemde leverde tot begin september in vier sneden 8,1 ton drogestof. Tot totale drogestofopbrengst bij 100 procent smalle weegbree lag onder dezelfde omstandigheden op 11,2 ton. Een groot verschil ten tijde van de eerste snede, toen raaigras tot wel 2,1 ton meer produceerde dan smalle weegbree. Toen daarna de droge periode inzette, trok de productie van smalle weegbree omhoog, terwijl Engels raaigras beduidend minder produceerde. De veldjes werden in het najaar van 2017 ingezaaid, en kregen geen stikstofbemesting.

Lagere aandelen smalle weegbree

Opvallend was ook de hogere opbrengst bij lagere aandelen smalle weegbree. In de proef lagen namelijk ook twee proeven met respectievelijk 67 procent weegbree en 33 procent raaigras en 67 procent raaigras en 33 procent weegbree. Zo lag de opbrengst bij het proefveld met 67 procent weegbree en 33 procent raaigras tegen de 11 ton drogestof, en haalde het mengsel met 66 procent raaigras en 33 procent weegbree ook ruim 10 ton drogestof.

De onderzoekers melden dat het aandeel smalle weegbree ten opzichte van gras in de mengsels door het seizoen varieerde. In het voorjaar domineerde bij de mengsels het gras, terwijl dit tijdens de droge zomermaanden andersom was. Zij geven aan dat een mengsel met gras en smalle weegbree daarom interessant kan zijn om toch te kunnen weiden tijdens perioden van droogte en eventueel op extra voeraankopen te besparen. 

Lagere voederwaarde

Bijkomend effect van smalle weegbree is de bloei tijden het hele seizoen. Dit betekent dat de plant insecten zoals bijen kan aantrekken. Wel betekent dit een lagere voederwaarde. Volgens de onderzoekers kan dit bij melkveebedrijven op veen met veel gras gunstig zijn, omdat het gras op veengrond doorgaans een overmaat aan eiwit bevat.

Bron:  Melkvee.nl