Slecht jaar voor snijmais Gepost 30 november, 2015

Uit

 mais teelt

Waar de graskuilen van 2015 alle VEM-records breken, blijft de snijmais dit jaar achter, dat stelt Eurofins Agro. Volgens de organisatie hebben de kou en droogte in het voorjaar en de natte periode in het najaar geleid tot lagere VEM- en zetmeelgehaltes. En met name in het noorden vallen de zetmeelgehaltes tegen

Verschil

Volgens Eurofins Agro heeft het uitstellen van het oogstmoment niet het altijd het gewenste effect gehad. “De plant was namelijk vaak al afgestorven, terwijl de korrel nog niet geheel gevuld was met zetmeel. Als de plant volledig afgestorven is, is de vorming van extra zetmeel nihil. Wachten heeft dan nog weinig zin. Er zijn veel percelen geweest die dit jaar helaas nooit rijp geworden zijn.  Met de omstandigheden van dit jaar worden de verschillen tussen ‘vroege’ en ‘late’ rassen weer goed zichtbaar”, aldus Eurofins.

Groeivertraging

“De gemiddelde VEM-waarde van de eerste 5500 snijmaiskuilen uit 2015 ligt met 980 VEM onder het vijfjarig gemiddelde”, stelt Eurofins Agro. “Dat geldt ook voor het zetmeelgehalte.  De mais is aanzienlijk minder droog. De oorzaak ligt waarschijnlijk, voor een groot deel, in de groeivertraging die de mais in het voorjaar heeft opgelopen vanwege de kou en droogte. Vervolgens kende september erg natte en slechte weersomstandigheden waardoor de afrijping niet wilde vlotten.”