Uit

Dat is het gevolg van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) grondgebondenheid, die dit jaar voor het eerst van kracht is, stelt Wiebren van Stralen, LTO-beleidsadviseur Mest en Milieu. Hij roept melkveehouders op zich goed te verdiepen in de groei van hun veestapel en de consequenties daarvan, nu boeren aan de slag moeten met de Gecombineerde opgave.

‘Je kunt op 2 juli 2015 wel meer koeien voor de fosfaatrechten hebben, maar in 2016 moet je eerst grond hebben voordat je in 2017 de fosfaatrechten kunt verzilveren’, aldus Van Stralen.

Intensiteit
Melkveehouders die in 2015 meer koeien hadden dan in 2014, moeten volgens de maatregel extra grond verwerven. Hoeveel hangt af van de intensiteit van het bedrijf en de groei in aantal dieren.

Van Stralen schat dat de sector dit jaar 20.000 tot 30.000 hectare meer nodig heeft. Hij acht het ‘schier onmogelijk’ dat voor 15 mei voor elkaar te krijgen. ‘Anders moeten de koeien waarvoor geen grond is, weg.’ Hij wijst daarbij op de schaarse grondmarkt. Ook betwijfelt hij of akkerbouwers grond van de hand willen doen of verhuren.

Fosfaatproductie
Sinds 2014 produceert de melkveehouderij 7 miljoen kilo fosfaat meer, wat neerkomt op 1,7 miljoen plaatsingsruimte. ‘Met 80 kilo per hectare komt dat op dik 20.000 hectare uit’, aldus Van Stralen. ‘Het gaat dan om circa 100.000 koeien.’

De hardste klap valt in de middencategorie bedrijven met een fosfaatoverschot van 20 tot 50 kilo per hectare. ‘Zij zullen vooral grond moeten verwerven, omdat zij geen BEX-voordeel kunnen halen.’

Auteur:  Mike Schellart