Uit

Dankzij een meeropbrengst van ruim

Grasland3.300 kg drogestof, 3.600 kVEM en 258 kDVE per hectare kan graslandvernieuwing al na 2 jaar zijn terugverdiend. Dit blijkt uit tweejarig opbrengst- en voederwaardeonderzoek dat Schothorst Feed Research uitvoerde naar het rendement van graslandverbetering en de inzet van LG Havera-grasmengsels. In de proef is een nieuw ingezaaide LG Havera 4-weide gedurende twee seizoenen vergeleken met een bestaande BG 4 graszode van 5 jaar oud. Bij de actuele voederwaardeprijs vertegenwoordigen de met Havera gerealiseerde meeropbrengsten aan kVEM en kDVE in die periode een bedrag van € 706,- per hectare. Dit komt nagenoeg overeen met de gemiddelde herinzaaikosten, stelt Limagrain. “Graslandvernieuwing kan dus al snel uit en is van vitaal belang om maximaal rendement van iedere hectare te realiseren.”

1,4 liter meer melk

Met het oog op de groei van de Nederlandse melkveehouderij en daarmee de vraag naar meer en vooral beter ruwvoer van eigen land, nam Limagrain in 2013 het initiatief tot het eerste diervoeder- en verteringsonderzoek met voedergras. In voederproeven met hoogproductief melkvee kon door Schothorst het verband gelegd worden tussen het voeren van hoogverteerbaar LG Havera-gras en een hogere melkopbrengst tot 1,4 liter per koe per dag. Debet aan deze melkdrijving zijn de hogere VCOS% en NDF-verteerbaarheid en de hogere voerefficiëntie van Havera.

Meerwaarde van nieuw gras

De opbrengst- en voederwaardeproeven van 2013 zijn ook in 2014 doorgezet. “De tweejarige cijfers tonen de meerwaarde van hoogwaardig nieuw grasland. Niet alleen de drogestof- en kVEM-opbrengst, maar ook de eiwitproductie en het suikergehalte zijn aanmerkelijk hoger. De verklaring schuilt in de meerwaarde van hoogwaardige nieuwe grassengenetica en de natuurlijke achteruitgang van bestaand grasland. Door vernieuwing profiteren veehouders van de continue vooruitgang in opbrengst en voederwaarde”, aldus Limagrain.