Ruw eiwit moet omlaag in veen Gepost 4 maart, 2018

Uit

Het eiwitgehalte in de rantsoenen van de melkveehouders in de veenweiden moeten omlaag. Anders dreigt er een ammoniakprobleem en kan het de sector koeien gaan kosten.
Die waarschuwing geeft Teus Verhoeff af, begeleider van de melkveehouders in Proeftuin Veenweiden. Vorige week zijn de kringloopcijfers 2017 van de pilotbedrijven besproken en daaruit blijkt dat bijna alle rantsoenen in 2017 ten opzichte van 2016 eiwitrijker zijn geworden.

Oorzaken zijn vooral dat veel gras met veel eiwit is gewonnen en er onvoldoende bijsturing is via krachtvoer met laag eiwit. ‘Dat betekent dat we achteruit zijn geboerd in het terugdringen van de ammoniakuitstoot. Dat is niet de bedoeling van Proeftuin Veenweiden, we willen die uitstoot juist met 25 procent verminderen. We moeten hier dit jaar echt keihard mee aan de slag.’

Grote consequenties
Temeer omdat dit grote consequenties kan hebben, stelt Verhoeff. ‘Als we de ammoniakuitstoot niet terugdringen, hebben we een groot probleem, want het verlagen van eiwit in het rantsoen is een van de pijlers waarop de ruimte in het Programma Aanpak Stikstof rust. Gebeurt er niets, dan raken veehouders beschikbare ruimte kwijt en dat kost koeien.’

Vooral voerleveranciers onderschatten dit probleem nog. Ze wisselen hierover nauwelijks van gedachten met de veehouder, omdat minder eiwit in het rantsoen kan leiden tot een daling van de melkgift. ‘Toch is er een omslag nodig’, benadrukt Verhoeff.

De voerleverancier moet dan ook met krachtvoer op maat komen om het ruweiwitgehalte van het grasrijke rantsoen te compenseren zonder dat de melkproductie daaronder lijdt, zegt Verhoeff. ‘Als zij eruit zijn kunnen de deelnemers van de Proeftuin daar direct mee aan de slag, zodat de hele sector ervan kan profiteren.’

Gras telen
Het eiwitgehalte in het winterrantsoen moet onder de 150 gram ruw eiwit per kilo droge stof kunnen, stelt hij. In de praktijk blijkt dat de tien pilotboeren bijna allemaal boven de 160 zitten. Naast krachtvoer met zo laag mogelijk ruw eiwit, gaan de veenweideboeren daarom dit jaar gras telen met lager ruw eiwit door aanpassingen in de bemesting, de maaidatum en het inkuilmanagement.

Verhoeff: ‘Het plan is om met een onafhankelijke voeradviseur het rantsoen voor de komende maanden onder handen te nemen met daarin de graskuilen met hoog eiwit. Ook volgen we in 2018 zowel het bemesten als het maaien en inkuilen op de voet, zodat we kunnen aangeven waar het anders moet.’

Bron:   Nieuwe oogst