Ruimte bovengronds uitrijden mest Gepost 6 februari, 2014

Uit

Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) verleent dit jaar vrijstelling van het verbod op bovengronds uitrijden van dierlijke mest. In aanmerking komen boeren die voldoen aan de eisen van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) en de Noordelijke Friese Wouden (NFW). Dijksma heeft dat vandaag bekendgemaakt. Met de ontheffing komt ze tegemoet aan een meerderheid van de Kamer. Die vroeg om vrijstelling voor het bovengronds uitrijden voor maximaal honderd gecertificeerde kringloopboeren van de twee verenigingen.
De overheid mag zo’n vrijstelling niet beperken tot leden van VBBM en NFW. Dijksma gaat wel als voorwaarde stellen dat gegadigden voldoen aan de eisen die de verenigingen aan hun gecertificeerde leden stellen.
Ook een maximum van honderd vrijstellingen is juridisch lastig. Daarom stelt Dijksma geen bovengrens aan het aantal te verlenen vrijstellingen.
Ze geeft niet toe aan de wens van de Kamer om een dergelijke vrijstelling voor vijf jaar te verlenen. Dat vindt ze niet verantwoord gezien het feit dat er hoe dan ook extra ammoniak in de lucht komt en de vele onzekerheden.
Tijdens het proefjaar 2014 kan, met behulp van controleresultaten en inbreng van betrokken organisaties, worden gekeken of de regeling voldoet. Als de uitkomst positief is, belooft Dijksma de regeling te verlengen met vier jaar.

• Klik voor complete Kamerbrief op bijgesloten pdf Dit artikel bevat PDF-bestand(en). Klik op de link om het PDF bestand te openen. PDF-document76416

Voor het bekijken van pdf-bestanden heeft u Abode Reader nodig. Klik hierwanneer u dit programma wilt installeren.

Auteur: Jan van Liere