Uit

Automatisch melken kan goed worden gecombineerd met weidegang. Dat is de conclusie van het project Robot & Weiden. Aan het project deden 500 melkveehouders mee, 99 procent van de veehouders vindt robotmelken en weidegang goed te combinemelkrobotren. Van de deelnemers geeft 27 procent aan dat de randvoorwaarden op het bedrijf wel geschikt moeten zijn. “Belangrijkste randvoorwaarden zijn de aandacht die de veehouder wil en kan besteden aan weidegang, de beschikbare huiskavel en de bezetting van het automatisch melksysteem”, stellen de deelnemende melkveehouders.

Rode draad

In samenwerking met DLV Advies, PPP-Agro Advies en Valacon Dairy, heeft Wageningen UR vijf concepten ontwikkeld voor vijf verschillende type melkveebedrijven. De rode draad in deze concepten is regelmaat. Door verschillende factoren als toegang tot weidegang, bijvoeren van melkvee en het ophalen van achterblijvers consequent uit te voeren, weten de koeien waar ze aan toe zijn, stellen de samenwerkende partijen.

Koeverkeer

Uit het project blijkt dat koeverkeer het belangrijkste aandachtspunt is bij weidegang en automatisch melken. “Het koeverkeer naar buiten, zodat koeien zelfstandig vlot naar de wei gaan om voldoende vers gras op te kunnen nemen, en koeverkeer naar binnen om het aantal melkingen op peil te houden”, stellen de deelnemende melkveehouders. Beweidingssystemen die goed passen bij robotmelken zijn systemen waarbij koeien elke dag een nieuw perceel krijgen aangeboden, blijkt uit het project. “Voor kleinere huiskavels is het systeem van roterend standweiden uitgewerkt. In het project is dit systeem door circa 100 melkveehouders al met succes toegepast”, aldus de partijen.