Uit

Royal FrieslandCampina wil in 2020 duizend melkveehouders helpen aan een installatie waarmee ze op de boerderij mest om kunnen zetten in elektriciteit. De zuivelcoöperatie doet dit om aan de klimaatdoelstellingen tegemoet te komen en de CO2-uitstoot van de melkveesector te verlagen.

Dat zegt topman Roelof Joosten tegen Trouw. Volgens hem komt 10 procent van de CO2-uitstoot van FrieslandCampina van fabrieken. De overige uitstoot is afkomstig vanuit de melkveebedrijven.

Monovergisters
De zuivelonderneming wil eerst monovergisters bij tweehonderd melkboeren plaatsen. Daarvoor moet meer geld beschikbaar komen voor kleinschalige mestvergisting vanuit een subsidieregeling voor duurzame energievoorziening. Voor 2020 moet dit zijn opgeschaald naar 1000 ondernemers.

De directeur van FrieslandCampina verwacht in juni een regeling met minister Kamp (economische zaken) te ondertekenen. Het ministerie bevestigt de gesprekken, waaraan ook LTO meedoet.

Vierduizend melkveehouderijen
‘De stroom die de boer niet nodig heeft, levert hij aan het net. Net als bij het opwekken van windenergie’, legt Joosten uit. Op langere termijn zijn er volgens hem vierduizend melkveehouderijen geschikt voor een vergistingsinstallatie.

Nu al kunnen boeren met een mestvergister aanspraak maken op subsidie. Die krijgen ze per afgeleverde kilowattuur stroom, niet oor de aanschaf van de installatie.

Veel ondernemers hikken echter tegen de hoge aanschafwaarde, voor een bedrijf met 100 koeien loopt dit op tot € 300.000 stelt Hans Huijbers, portefeuillehouder Verduurzaming van LTO tegen Trouw: ‘Hoe groter het bedrijf, hoe duurder de installatie.’

Auteur:  Pieter Stokkermans