Pilot bedrijfsspecifieke stikstofnorm Gepost 27 september, 2013

Uit

Een aantal melkveebedrijven mag de komende jaren op proef werken met een bedrijfsspecifieke stikstofgebruiksnorm, meldt Wageningen UR Livestock Research.

De gewasopbrengst op deze bedrijven is zo hoog dat de stikstof erg goed benut lijkt te worden. De verliezen naar het milieu komen daardoor niet boven de Brusselse normen uit. Het project Koeien & Kansen zal in samenwerking met Countus deze bedrijven monitoren, onder andere op milieukwaliteit en gewasopbrengst.

Maximale verliezen

De huidige stikstofgebruiksnormen zijn gebaseerd op de maximale toegestane verliezen naar het grondwater. Bij deze gebruiksnormen hoort ook een ‘normatieve’ gewasopbrengst. De werkelijke gewasopbrengst is soms hoger of lager dan de normatieve gewasopbrengst, afhankelijk van het weer, de bodem, maar ook van het bemestings- en oogstmanagement. Als de werkelijke gewasopbrengst – bij de gehanteerde bemestingsnormen – hoger is, zou dat een indicatie zijn dat de gegeven bemesting efficiënter wordt gebruikt en de verliezen kleiner zijn.

KringloopWijzer

De werkelijke gewasopbrengst is moeilijk te bepalen, maar via de KringloopWijzer is deze tegenwoordig vrij goed te berekenen. Ook is met de KringloopWijzer de stikstofbenutting te berekenen. Daarmee kan de veehouder aantonen dat de extra gegeven stikstof niet leidt tot hogere verliezen naar bodem en lucht.

Koeien&Kansen-bedrijven

Enkele Koeien&Kansen-bedrijven en enkele bedrijven in Flevoland (begeleid door Countus) hebben aangetoond dat hun gewasopbrengst hoger is dan de normatieve opbrengst. In hun geval zou een bedrijfsspecifieke, hogere stikstofnorm tot een hogere stikstofopbrengst kunnen leiden, zodat minder eiwit (soja) hoeft te worden aangevoerd. Dat is goed voor het milieu.

De overheid start met zes bedrijven een pilot met een bedrijfsspecifieke stikstofnorm. Deze bedrijven mogen de huidige gebruiksnorm overschrijden met de hoeveelheid stikstof die zij boven de normatieve opbrengst oogsten, bepaald met de KringloopWijzer. Deze extra stikstofbemesting bedraagt 3 tot 22 procent en mag alleen in de vorm van kunstmest. De extra gift per hectare varieert dan van 10 tot 59 kg.

Ontheffing gebruiksnormen

De zes bedrijven hebben voor drie jaar een ontheffing gekregen voor de stikstofgebruiksnorm. De effecten van de toepassing van de bedrijfsspecifieke stikstofnorm op de gewasopbrengsten, verliezen en de bedrijfsvoering, worden nauwlettend gevolgd.