Uit

 

Een aandeel paardenbloemen tot 10 procent is zeker niet nadelig voor de opbrengst, zowel in tonnen droge stof als in voederwaarde. Bovendien wordt de paardenbloem door koeien, schapen en geiten als medicijn gebruikt. Dit zijn enkele feiten die te vinden zijn op de factsheet paardenbloem die is gepubliceerd door het netwerk gewasbescherming. De factsheet bevat daarnaast nuttige adviezen voor het ontzien van bijen bij de onkruidbestrijding in grasland. In het vroege voorjaar zijn paardenbloemen voor honingbijen en andere insecten een belangrijke bron van voedsel. Het is daarom van belang om zorgvuldig met paardenbloemen om te gaan, stelt het bijenkennisnet.

De factsheet paardenbloem is te vinden op http://www.bijenkennisnet.nl/ of via deze link: http://bijenkennisnet.nl/thema/531-paardenbloemen

 

Tekst: Bijenkennisnet
Beeld: Ellen Meinen