Overstapservice voor nieuwe weiders Gepost 28 februari, 2016

Uit

WeidegangOnder het motto ‘Starten met weiden? Laat je begeleiden’ start Stichting Weidegang een campagne voor de overstapservice Nieuwe Weiders. In een coaching traject van twee weideseizoenen assisteren WeideCoaches melkveehouders bij het maken van een goede start van weiden. “In de praktijk blijkt dat een goede voorbereiding succesvol overstappen van opstallen naar weiden mogelijk maakt. Met de overstapservice vullen we deze behoefte in. Met de campagne willen we de service onder de aandacht brengen bij alle melkveehouders die willen weten of overstappen naar weiden ook kan op hun eigen bedrijf”, aldus Kees-Jaap Hin, secretaris van de stichting.

Vrijblijvend eerste gesprek

De eerste stap van de overstapservice is een vrijblijvend, oriënterend gesprek met een WeideCoach. Samen met deze coach, een ervaren adviseur met kennis en ervaring op het gebied van gras en beweiden, stelt de melkveehouder vast of hij kan en wil overstappen. Daarna volgt de keuze voor een passend beweidingssysteem en beweidingsplan. Met de coach plant de melkveehouder het weiden, maaien en bemesten.

FarmWalk

Onderdeel van de overstapservice is ook de zogenoemde FarmWalk met andere melkveehouders die overstappen. Naast het trainen van het dagelijks management van gras en weiden kunnen melkveehouders zo hun ervaringen uitwisselen met collega’s. Gedurende twee weideseizoenen is de WeideCoach beschikbaar voor individuele begeleiding; om samen grip te krijgen op beweiding.

Draagvlak

Met de overstapservice wil de Stichting Weidegang hindernissen wegnemen voor Nieuwe Weiders. “Weidegang is belangrijk voor het draagvlak van de sector en het kwaliteitsimago van de Nederlandse zuivel. De inzet is daarom dat weer meer melkveehouders gaan weiden. Voor veel melkveehouders is het interessant, omdat ze met de weidepremie en lagere voerkosten op basis van vers gras hun saldo kunnen verbeteren”, aldus Hin.”

Bron: Plattelandspost