Opstallen stabiliseert Gepost 3 oktober, 2013

Uit

Het aantal koeien dat in de wei loopt, is het afgelopen jaar nauwelijks verder gedaald. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde CBS-cijfers.

In 2012 had 70 procent van de Nederlandse koeien weidegang; ongeveer evenveel als in 2011. In de periode 2001-2011 daalde dat aandeel bijna jaarlijks met enkele procenten. In 2001 liep nog 90 procent van de melkkoeien in de wei.

Grotere bedrijven

De opstallers zijn doorgaans grotere bedrijven. Op de kleinste melkveebedrijven – 40 koeien of minder – lopen de koeien bijna altijd in de wei: 92 procent weidt. Bij bedrijven met 160 of meer koeien past 44 procent weidegang toe. Dit beeld is vrijwel gelijk aan dat van 2011, aldus het CBS.

Regionale verschillen

Wel of niet beweiden hangt niet alleen af van de bedrijfsgrootte. Het Centraal Bureau voor de Statistiek signaleert ook vrij grote regionale verschillen. De grondsoort (geschikt voor grasland of akkerbouw), de bedrijfsvoering en de beschikbaarheid van ruimte direct bij het bedrijf spelen ook een rol. Over het algemeen lopen de koeien in gebieden met relatief veel grasland (Westen en midden) vaker in de wei dan in de akkerbouwgebieden (Flevoland en Zeeland) en in de gebieden met naar verhouding veel intensieve veehouderij (bijvoorbeeld Noord-Brabant).

Tekst: Gineke Mons