Uit

De 2e snede vergt een nog grotere uitdaging om deze goed aan te rijden dan de 1e snede. Door de hoge temperaturen ligt het gras als het ware al op een barbecue. Veel indicatoren wijzen op verhoogde broeirisico’s.

De 1e snede zit overal wel onder het plastic. Het overgrote deel is gewonnen in een aantal warme en droge weken met ook een redelijke hoeveelheid wind. Het drogestofpercentage van het ingekuilde materiaal komt op veel plekken boven de 50%. Dit percentage is, op een aantal plaatsen na, al na 1,5 – 2 dagen bereikt, zelfs zonder te schudden. Het voorjaarsgras laat zich echter over het algemeen, ook wanneer het wat droger is, goed aanrijden. Met de 1e snede is met andere woorden makkelijker een hoge dichtheid in kilogrammen droge stof per kuub te realiseren.

Dat wordt met de 2e snede toch wel wat anders. Vanaf midden mei tot en met begin juni krijgen we weer te maken met de bloeidata van de verschillende grassen. Onder invloed van bijvoorbeeld droogte (stress) kan dit al meer of minder zijn. Als gras in de aar schiet, is de productie er wel uit en het materiaal wordt alleen maar minder goed verteerbaar, en dus ook minder goed aan te rijden. De bodem is op veel plekken al flink opgewarmd (richting 20 graden) en zal met de huidige weersomstandigheden (tussen de 25 en 30 graden) nog wel verder toenemen. Het gras ligt dus als het ware al op een barbecue. Met een flinke zomerzon erboven droogt het nog harder. Veel zon , toenemende suikergehaltes en dalende eiwitgehaltes; veel indicatoren die wijzen op verhoogde broeirisico’s (en daarna schimmeluitbraken).

Aandachtspunten en tips voor inkuilen 2e snede

 • Gras in bloei produceert niet meer, maaien
 • Gras wordt hoe dan ook stengeliger, verhouting neemt toe, niet te laat maaien:
  • Moeilijker te verdichten/ aan te rijden
  • Aanvoersnelheid naar beneden (is lastig in de praktijk)
  • Extra trekker op de kuil
  • Zorg voor meer druk per vierkante centimeter
  • Dunnere laagjes gras in de kuil aanbrengen (Max 20 cm per keer)
 • Droge stof percentage is het gaspedaal:
  • Langer materiaal niet te droog laten worden, < 40% droge stof
  • Pens en kuil bacteriën kunnen dan makkelijker bij de inhoud (met namen suikers)
  • Natter materiaal is makkelijker aan te rijden
  • Met warmere bodems en veel zon zorgen voor kortere veldperiode, 1 dag
  • Schudden is veelal niet meer nodig
  • Of anders direct na schudden gaan wiersen
 • 2e snede bovenop 1e snede (lasagnekuilen):
  • Plastic eraf, eerst nieuwe laag gras erop en dan weer aanrijden
   • Beginnen met aanrijden geeft een soort van sponswerking, kuil zuigt dan als het ware zuurstof naar binnen
 • Na inkuilen zo snel mogelijk luchtdicht afsluiten:
  • Onderfolie zuigt direct vacuüm als het ware en sluit mooi aan op het gras
  • Folie strak erover
  • Zand of ander gewicht er boven op
 • Al dan niet gebruik inkuilmiddel:
  • 2e snede is zeker in combinatie met de 1e snede het belangrijkste wintervoer om straks goed van te melken
  • Altijd een combinatie van melkzuur en azijnzuurvormende bacteriën gebruiken
  • Zorg voor een sterk leger aan bacteriën:
   • 100.000 cfu/ gram gras melkzuurvormende bacteriën in combinatie met
   • 200.000 cfu / gram gras azijnzuurvormende bacteriën.

Bron:   Van Ieperen