Uit

Met productiekosten van 43 euro per kilo melk behoort Nederland tot de duurste zuivelproductielanden ter wereld.
Dat blijkt uit cijfers van het International Farm Comparison Network (IFCN) die worden gepubliceerd door het platform Verantwoorde Veehouderij. In samenwerking met het IFCN maakt Verantwoorde Veehouderij maandelijks een vergelijking tussen de Nederlandse melkveehouderij en een aantal andere exporterende zuivellanden.

43 euro per 100 kg melk
In Nederland liggen de productiekosten op een representatief melkveebedrijf op ongeveeer 43 euro per 100 kg melk. Ongeveer 10 euro daarvan zijn niet betaalde, maar berekende kosten van eigen productiemiddelen zoals eigen arbeid en berekende rente van eigen grond.

Bij andere landen in Noord-West Europa is het beeld vergelijkbaar. De productiekosten in Duitsland, Denemarken en Ierland liggen ongeveer op hetzelfde niveau als in Nederland. Denemarken heeft met ruim 37 euro de hoogste betaalde kosten per 100 kg melk. Frankrijk heeft met ongeveer 33 euro per 100 kilogram melk de laagste productiekosten van alle belangrijke zuivellanden in Europa.

Australië goedkoopst
Buiten Europa liggen de productiekosten een stuk lager. Veel belangrijke zuivellanden zitten daarmee rond de 25 euro per 100 kilogram melk; Australië spant de kroon met circa 23 euro.

Opvallend is dat in de Verenigde Staten (bijna 26 euro) deze kosten bijna allemaal betaalde kosten zijn. Vanwege de grote omvang van 1.100 koeien moet het gemiddelde representatieve bedrijf in dit land veel gebruik maken van externe arbeid.

Melkproductie
Eerder werden ook cijfers bekend gemaakt over de gemiddelde melkproductie per koe op een representatief bedrijf. Daarin staat Nederland wereldwijd op de derde plaats, met ruim 8.000 kilo melk. Tweede is Denemarken met 9.500 kilo en topmelker is de Verenigde Staten met 10.000 kilo melk per koe.

Tekst: Gineke Mons
Beeld: Gineke Mons