Uit

melkkoeDe eerste najaarskuilen van 2013 zijn van goede kwaliteit. Dat blijkt uit de cijfers van BLGG AgroXpertus. Met name de voedereenheid melk (VEM, gemiddeld 877) en het hoge gehalte ruw eiwit (190 gram RE totaal) in graskuilen zijn hoog. Deze waardes zijn de laatste 5 jaar niet meer gehaald.

Melkkoeien

De kwaliteit van de najaarskuilen is dit jaar dan ook uitstekend voor melkgevende koeien. Met name het hoge gehalte ruw eiwit kan een welkome aanvulling zijn in de melkveerantsoenen.

Meer nutriënten beschikbaar

De waarschijnlijke oorzaak is het relatief zonnige najaar in combinatie met veel droogte in de zomer, met name op zandgronden. Doordat het droog was in de zomer werden veel nutriënten niet benut. Door de aanwezigheid van voldoende vocht in het najaar zijn deze voedingsstoffen alsnog beschikbaar gekomen voor het gras. Het ruime nutriëntenaanbod heeft gezorgd voor een snelle groei en goede kwaliteit.

Vergelijking met 2009

In 2009, toen graskuilen gedurende het hele jaar van goede kwaliteit waren, werd een bijna vergelijkbare VEM gerealiseerd, alleen was het ruw eiwit destijds (165 gram) 10 gram lager dan dit jaar (176 gram).