Uit

Op 25 augustus praat Europa over de situatie in de veehouderij, maar ondertussen wordt er al wel steeds meer duidelijk over de regeling voor minder melk. In totaal is er 150 miljoen euro in de Europese Unie te verdelen bij een productiedaling van minimaal 3.000 kg gedurende het vierde kwartaal. Hiervan moet in elk geval 20 procent gerealiseerd worden.

LTO Noord doet uit de doeken hoe de regeling geld voor minder melk er uit gaat te zien. Zo blijkt dat er minimaal 3.000 kg minder melk geproduceerd moet worden in het vierde kwartaal van 2016, dan in het vierde kwartaal van 2015. Wat een bedrag oplevert van minimaal 420 euro. ‘De maximale reductie waar een compensatie voor wordt betaald is 50 procent van de productie tijdens die referentieperiode.’ Uitgaande van de minimale beperking kunnen 333.333,3 melkveehouders geholpen worden.

LTO Noord laat weten dat de vergoeding ongeacht het vet en eiwit op 14 cent blijft staan. Via het melkgeld vindt de afrekening plaats. Wanneer 80 procent van reductie gehaald is wordt 100 procent uitbetaald. Bij 50 tot 80 procent reductie wordt 80 procent betaald en bij 20 tot en met 50 procent minder melk wordt de helft betaald. De ondergrens ligt op 20 procent van de geplande reductie. Dan wordt niets betaald, wat correspondeert met minimaal 600 kg melk minder.

Ook moeten veehouders die mee willen doen bewijzen dat ze in juli 2016 nog melk produceerden. Tot 23 september 12 uur kunnen melkveehouders zich nog aanmelden voor de regeling bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vervolgens komt er binnen 5 dagen een reactie op het aanbod.

Nieuw is ook dat na de eerste ronde, als er geld blijft liggen, nog drie ronden gaan volgen tot de 150 miljoen euro op is. De deadline voor de volgende rond is 14 oktober, periode november tot en met januari. De volgende is op 11 november (periode december tot en met februari) en ten slotte is de laatste op 9 december (periode januari tot en met maart). Mocht er een laatste ronde komen en gaat de introductie van de fosfaatrechten volgens planning dan biedt dit wellicht mogelijkheden voor Nederlandse melkveehouders.

Alleen melkveehouders kunnen gebruik maken van de regeling. Geiten- en schapenmelk is uitgesloten.

Bron:  DCA