Minder mest verwerken voor melkvee Gepost 11 november, 2014

Uit

 

Na een herberekening van het LEI blijkt de hoeveelheid mest die de melkveesector moet verwerken minder groot is dan was aangenomen. Dat laat staatssecretaris Sharon Dijksma weten.

In eerdere berekeningen heeft het LEI geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat ondernemers hun mest ook regionaal mogen afzetten. Daardoor hoeft een miljoen kilo fosfaat minder verwerkt te worden.Een kleine 8.000 melkveehouders zou geen of minder mest hoeven verwerken, blijkt uit de aangepaste berekening. Voorwaarde is wel dat de ondernemers een regionale mestafzetovereenkomst (RMO) moeten afsluiten.
Regionaal afzetten
Ondernemers die voor zo’n RMO in aanmerking willen komen, moeten minimaal 75 procent van het op hun bedrijf geproduceerde fosfaat op grond die in eigen gebruik is, kunnen plaatsen. Ze mogen dan maximaal 25 procent van de fosfaatproductie binnen een straal van hemelsbreed 20 kilometer op landbouwgrond in de regio afzetten.Melkveehouders die binnen de gestelde voorwaarden hun mest op deze wijze afzetten, hoeven geen dierlijke mest te laten verwerken.Minder verwerking
Volgens het LEI verkleint dit de hoeveelheid dierlijke mest die de melkveehouderij verplicht moet laten verwerken. Daarmee vermindert ook het aantal vervangende verwerkingsovereenkomsten (VVO’s) die afgesloten moeten worden.

Volgens de herberekening betekent dit dat de melkveehouderij niet 14 miljoen euro in VVO’s afdraagt naar de varkenshouderij maar zo’n 10,5 miljoen euro.

Auteur:  Arno de Snoo