Uit

 

De Duurzame Zuivelketen start het project Robot & Weiden. Daarmee worden melkveehouders gestimuleerd en ondersteund om hun melkkoeien te weiden. In het project kunnen zij kennis en ervaring opdoen over de combinatie robotmelken en weidegang.

 

Voor de zuivelketen is het behoud van weidegang belangrijk. De koe kenmerkt het Nederlandse landschap en burgers hechten veel waarde aan koeien in de wei. Weidegang levert bovendien een bijdrage aan het natuurlijk gedrag van koeien. Voor bedrijven met een melkrobot is toepassing van weidegang in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend. Tegelijkertijd zijn er melkveebedrijven die weidegang succesvol combineren met een melkrobot.

Met het project ‘Robot & Weiden’ worden melkveehouders met een melkrobot aangemoedigd hun melkkoeien te weiden. In het project gaan zij op zoek naar het beweidingssysteem dat past binnen hun bedrijfsvoering. Daarbij krijgen zij ondersteuning van Stichting Weidegang, Wageningen Livestock Research en ketenpartners in workshops. Met de kennis die de melkveehouders dit weideseizoen opdoen stellen ze een passend weideplan op voor het weideseizoen 2015.

Daarnaast worden robotmelkers die al succesvol weidegang toepassen uitgenodigd om met collega-melkveehouders en een begeleider beweidingssystemen te ontwikkelen. In deze groepen staat de onderlinge uitwisseling van ervaringen en resultaten centraal.

Het project ‘Robot & Weiden’ heeft een looptijd van anderhalf jaar. De kosten van het project worden mede gefinancierd door ZuivelNL, de ketenorganisatie van de zuivelsector.

Geïnteresseerde melkveehouders kunnen zich aanmelden via hun zuivelonderneming.

De Duurzame Zuivelketen is een samenwerkingsverband van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland. In de Duurzame Zuivelketen streven zuivelindustrie en melkveehouders ernaar om de Nederlandse zuivelsector wereldwijd koploper te maken op het gebied van duurzaamheid.
Voor meer informatie: Marjolein de Kreij 06 21212419 of Jessica Cornelissen 06 46715155