Mestverwerking Zuid en Oost omhoog Gepost 13 december, 2015

Uit

Veehouders in de regio’s Zuid en Oost moeten komend jaar 5 procent extra mest laten verwerken. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) heeft vrijdag de verplichte mestverwerkingspercentages voor 2016 bekend gemaakt.

Van het fosfaatoverschot op bedrijfsniveau moeten veehouders in de regio Zuid volgend jaar 55 procent laten verwerken. In 2015 was dat 50 procent.

Voor de regio Oost stijgt het verplichte percentage van 30 naar 35 procent. De verwerkingsplicht voor de overige gebieden is 10 procent, evenveel als dit jaar.

Verzoek niet gehonoreerd
LTO Nederland en NVV hadden het ministerie van EZ half oktober gevraagd de percentages niet te verhogen, met name vanwege de moeilijke bedrijfsomstandigheden in de varkenshouderij. De staatssecretaris heeft desondanks besloten tot een lichte bijstelling voor Zuid en Oost.

In 2017 stijgen de verplichte percentages verder. In een brief aan de Kamer noemt de staatssecretaris 50 procent voor regio Oost en 60 procent voor regio Zuid.

Mineralenconcentraten
LTO vroeg ook om meer ruimte voor de productie van mineralenconcentraten. Van Dam is aan dat verzoek nog niet tegemoet gekomen.

Daarover is LTO ‘zeer teleurgesteld’, aldus een woordvoerder. ‘We zitten al een hele tijd op uitbreiding van de pilot mineralenconcentraten te wachten. Dit duurt veel te lang.’

Auteur:  Jan van Liere