Mestverwerking omhoog in 2015 Gepost 14 december, 2014

Uit

De mestverwerkingspercentages voor 2015 zijn bekend gemaakt door staatssecretaris Sharon Dijksma: 50 procent voor regio Zuid, 30 procent voor regio Oost en 10 procent voor regio overig. Dat is bijna twee keer zoveel als dit jaar.


Met de nieuwe verwerkingspercentages moet 11 miljoen kilo fosfaat meer verwerkt worden dan in 2014. Volgens Dijksma zou daar ruim voldoende beschikbare verwerkingscapaciteit voor zijn.

In 2014 waren de percentages 30 procent in regio Zuid, 15 procent in regio Oost en 5 procent in regio overig.

In 2016 en 2017 zullen de verwerkingspercentages verder moeten stijgen om in 2017 evenwicht op de mestmarkt te realiseren.

LTO-portefeuillehouder duurzaamheid Hans Huibers is positief dat de percentages niet hoger zijn vastgesteld dan eerder aangekondigd.

POR-regeling
Dijksma laat weten de POR-regeling (Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet) weer open te stellen. Varkens- en pluimveehouders die hun veestapel uitbreiden, kunnen gedeeltelijk ontheffing krijgen van de verplichting om voldoende dierrechten te hebben.

De regeling kent wel grenzen. De ruimte die beschikbaar komt via de POR-regeling bedraagt 900.000 kilo fosfaat voor de varkenshouderij en 600.000 kilo fosfaat voor de pluimveehouderij.

Grote bedrijven
Omgerekend naar diereenheden, betekent het dat de regeling wordt gemaximeerd op 121.622 varkens-, respectievelijk 1.200.000 pluimvee-eenheden.

Om te voorkomen dat slecht enkele grote bedrijven van de POR gebruik kunnen maken, wordt de omvang van individuele ontheffingen gemaximeerd.

Auteur:  Arno de Snoo