Uit

Het mestinvesteringsfonds ondersteunt nieuwe mestverwerkingsprojecten door het beschikbaar stellen van achtergestelde geldleningen. Ondertussen zijn al 10 projecten gefinancierd, waardoor bijna 3 miljoen kilo fosfaat extra verwerkingscapaciteit is gerealiseerd. Het mestinvesteringsfonds heeft besloten om haar criteria aan te scherpen: Het droge stofgehalte van het eindproduct moet minimaal 55% zijn en in het businessplan moet de verkoop op een hoogwaardige wijze zijn gerealiseerd. .
Het mestinvesteringsfonds is een initiatief van 25 mengvoerbedrijven. Ze willen primaire ondernemers ondersteunen om mestverwerking ter hand te nemen en de capaciteit te versnellen. Dit wordt gedaan door het verstrekken van achtergestelde geldleningen, waardoor het voor de investeerders eenvoudiger is om vreemd vermogen aan te trekken. Tot op heden werden eisen gesteld aan o.a. het percentage te exporteren fosfaat, de kwaliteit van het businessplan, de effectiviteit van de investering (in Euro’s per kg te exporteren fosfaat), etc. Er komen nu extra eisen bij ten aanzien van de kwaliteit van het eindproduct en de wijze waarop het eindproduct in de markt wordt gezet.
“In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat de mestprijzen in Nederland niet zozeer worden bepaald door de mestverwerkingscapaciteit, maar door de vraag of de geëxporteerde producten geschikt zijn om in markten weg te zetten, waar de mineralen, zoals organische stof, maximaal waarde hebben,” zegt Ruud Tijssens, voorzitter van het Mestinvesteringsfonds. “We zijn tot de conclusie gekomen dat vooral meer capaciteit moet worden ontwikkeld, die het mogelijk maakt om het in aantrekkelijke exportmarkten, zoals Polen, Hongarije, Noord-Spanje, te kunnen leveren. Tevens is de professionaliteit van het verkoopkanaal van groot belang. Een sterk merk en marketing zijn cruciaal. Daarom zijn beide zaken in de nieuwe criteria meegenomen.”
De eisen zijn van toepassing voor nieuwe projecten, die nog ingediend moeten worden. Lopende projecten, die reeds in behandeling zijn, zullen volgens de oude criteria worden afgewerkt. “We zijn een betrouwbare partner zijn, en gaan niet tijdens de wedstrijd de spelregels veranderen,” aldus fondsmanager Marc Stals.
Maatschap Hartlief uit Donderen in Drenthe is het 11e project, dat voor financiering vanuit het Mestinvesteringsfonds in aanmerking komt. De bijdrage is door de deelnemers van het mestinvesteringsfonds beschikbaar gesteld. Het project gaat ruim 70.000 ton mest verwerken en zal bijna 500.000 kg fosfaat buiten de Nederlandse landbouw plaatsen. “Overigens, dit project voldoet ook volledig aan de nieuwe criteria”, voegt de fondsmanager nog toe. “Hiermee overschrijden we de 3 miljoen kg fosfaat, toch een mijlpaal.”

Het Mestinvesteringsfonds is een initiatief van A.V.C. De Eendracht Staphorst Rouveen U.A., ABZ Diervoeding, Agrifirm Feed B.V., Fransen Gerrits B.V., AgruniekRijnvallei Voer B.V., Gunnewick Mengvoeders B.V., Beijer Mengvoeders B.V., Voergroep Zuid B.V., Kamphuis Mengvoeders, Booijink Veevoeders B.V., Koenis B.V., Bosgoed diervoeders, Nijssen/Granico B.V., CAV Den Ham UA, P. Bos Veevoeders B.V, Coppens Diervoeding B.V., Th. Feijen & Zn. B.V., De Heus Voeders B.V., Theeuwes Mengvoeders, ForFarmers N.V., W. van Dijck B.V, Vitelia Voeders, De Samenwerking, van Benthem Veevoeders, Coops Mengvoeders BV.