Uit

Twee nieuwe projecten goedgekeurd, pijplijn barst van initiatieven.

Het Mestinvesteringsfonds heeft met een bijdrage aan de investeringen van de mestverwerkingsinstallaties van Greendal Vergisting CV in Dalfsen en Terramass BV in Odiliapeel nu vijf projecten mede gefinancierd. Door deze vijf projecten wordt ruim anderhalf miljoen kg fosfaat verwerkt. Projecten voor nog eens 700.000 kg fosfaat zijn in de afrondende fase.

1,5 jaar na de start heeft het Mestinvesteringsfonds 5 projecten afgerond, waarmee de teller is gekomen op anderhalf miljoen kg fosfaat verwerkingscapaciteit. Mede door druk op de mestmarkt neemt het aantal projecten snel toe en zitten meerdere projecten in de afrondende fase. Naar verwachting zal binnen enkele maanden nog 700.000 kg fosfaat verwerkingscapaciteit worden toegevoegd.

“Financiering van projecten is de grootste bottleneck”, aldus Ruud Tijssens, voorzitter van het bestuur. “Er zijn veel projecten, met vaak al wel de noodzakelijke vergunningen. De businesscases zijn niet eenvoudig, maar vooral de financiering neemt uiteindelijk veel tijd in beslag”.

De investering bij Greendal Vergisting bouwt voort op de reeds aanwezige biovergistingsinstallatie. Met de bijdrage van het Mestinvesteringsfonds wordt geïnvesteerd in de verdere verwerking van het digstaat dat ontstaat na de vergisting. Met het project wordt zo’n 330.000 kg fosfaat aan verwerkingscapaciteit gerealiseerd.

De installatie van Terramass BV heeft een capaciteit van 200.000 ton per jaar ingaande mest. Deze mest wordt verwerkt door de mest eerste te scheiden in een dunne en dikke fractie. De dikke fractie wordt in twee stappen gedroogd, waardoor uiteindelijk een product met 90% drogestof ontstaat. Hiermee ontstaat een N-P-K mestproduct waarvan men de samenstelling kan variëren zodat een korrel op maat kan worden geproduceerd. De korrel wordt geëxporteerd, waardoor ongeveer 785.000 kg fosfaat uit de Nederlandse markt voor dierlijke mest wordt genomen.

“Veel van de projecten bouwen voort op bestaande biogasinstallaties,” zegt Fondsmanager Marc Stals. “Naast projecten bij loonwerkers zien we nu ook meer projecten in volledig boerenhanden in de afrondende fase te komen. We hopen op korte termijn de 2 miljoen kg fosfaat te passeren.”

Het Mestinvesteringsfonds is een samenwerking van 22 voerbedrijven, die door het verlenen van een achtergestelde lening de ontwikkeling van voldoende mestverwerkingscapaciteit wil ondersteunen. Ondertussen heeft het fonds reeds ruim 80 aanvragen ontvangen en de eerste projecten zijn ook reeds gerealiseerd. Het is de verwachting dat in de loop van 2015 nog meer projecten tot afronding zullen komen.

Het Mestinvesteringsfonds is een initiatief van A.V.C. De Eendracht Staphorst Rouveen U.A., ABZ Diervoeding, Agrifirm Feed B.V., Fransen Gerrits B.V., AgruniekRijnvallei Voer B.V., Gunnewick Mengvoeders B.V., Beijer Mengvoeders B.V., Isidorius Mengvoeders B.V., Boerenbond Deurne Voeders B.V., Kamphuis Mengvoeders, Booijink Veevoeders B.V., Koenis B.V., Bosgoed Graanhandel B.V., Nijssen/Granico B.V., CAV Den Ham UA, P.

Bos Veevoeders B.V, Coppens Diervoeding B.V., Th. Feijen & Zn. B.V., De Heus Voeders B.V., Theeuwes Mengvoeders, ForFarmers Hendrix B.V., W. van Dijck B.V.

Voor meer informatie naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met Dhr M. (Marc) Stals, fondsmanager van het Mestinvesteringsfonds, via telefoonnummer 06-52863531.