Uit

Het Mestinvesteringsfonds heeft onlangs het tweede project voor ondersteuning Mestverwerking afgerond. Het betreft project Holmel BV van de Vossengroup, die een installatie bouwen in Leudal, Limburg. In de installatie wordt mest vergist, gehygiëniseerd, gedroogd, tot korrel geperst en geëxporteerd naar Polen, waar het kunstmest vervangt. Samen met het eerste project van Gorter is de met hulp van het mestinvesteringsfonds buiten de Nederlandse landbouw geplaatste hoeveelheid fosfaat nu 230.000 kg.
De Vossengroup exploiteert een agrarische onderneming met daarin een varkenstak, een rundveetak en een mestvergistingsinstallatie. De mestvergistingsinstallatie wordt gevoed met mest, mede van het eigen rundvee- en fokzeugenbedrijf, en met co-producten. Een deel van de restwarmte van de vergistingsinstallatie wordt gebruikt om te voorzien in de warmtebehoefte van het bedrijf. Een ander deel wordt gebuikt om de vergiste mest te hygiëniseren en daarmee exportwaardig te maken. De mest wordt vervolgens gedroogd en verwerkt tot mestkorrels die vervolgens worden geëxporteerd. Op deze manier wordt jaarlijks 154.000 kg fosfaat uit de Nederlandse markt gehaald. “Met deze bijdrage in onze investering is de financiering volledig rond,” aldus Vossen. “De bouw is al volop ter hand genomen, en eerste producties zijn uitgevoerd. We zijn tevreden met de kwaliteit en de bemestingswaarde van het product.”
Het Mestinvesteringsfonds is een samenwerking van 22 voerbedrijven, die met het fonds de realisatie van de noodzakelijke mestverwerkingscapaciteit willen helpen realiseren en versnellen. Tot op heden zijn er 72 projecten ingediend bij het fonds. Na beoordeling door het Mestverwerkingsloket zijn er ondertussen 13 projecten doorverwezen naar de fondsmanager. In het fonds is 4,5 miljoen euro beschikbaar. Het doel van het fonds om financiering van kansrijke initiatieven te ondersteunen dan wel mogelijk te maken. Dit wordt gerealiseerd door het verstrekken van achtergestelde geldleningen waarmee de eigen vermogenspositie van ondernemer wordt verbeterd. Daarnaast dient de ondernemer zelf eigen vermogen in te leggen en is voor de rest van de financiering een betrouwbare financiële instelling een vereiste. Op dit moment zijn er 4 projecten in de fase van afronding. Naar verwachting zullen deze voor het einde van het jaar afgerond zijn. Daarmee komt de hoeveelheid geplaatste fosfaat op bijna 1 miljoen kg fosfaat, oftewel 10 % van het buiten de landbouw te plaatsen overschot. “We zijn positief over de ingeleverde businessplannen”, aldus Ruud Tijssens, voorzitter van het Mestinvesteringsfonds. “Tegelijkertijd zien we wel dat het traject tot totale afronding langzaam gaat”, vult Henk van Kuyk, vice-voorzitter, aan “Aan ieder project zit een verhaal, en er zijn veel partijen betrokken bij de uiteindelijke realisatie. We hebben respect voor het doorzettingsvermogen van de individuele ondernemers.”
Het Mestinvesteringsfonds is een initiatief van:  A.V.C. De Eendracht Staphorst Rouveen UA, ABZ Diervoeding, Agrifirm Feed B.V. Fransen Gerrits B.V., AgruniekRijnvallei Voer B.V, Gunnewick Mengvoeders B.V., Beijer Mengvoeders B.V., Isidorus Mengvoeders B.V., Boerenbond Deurne Voeders B.V., Kamphuis Mengvoeders, Booijink Veevoeders B.V., Koenis B.V., Bosgoed Graanhandel B.V.,
Nijsen/Granico B.V., CAV Den Ham u.a., P. Bos Veevoeders B.V., Coppens Diervoeding B.V., Th. Feijen & Zn. B.V., De Heus Voeders B.V., Theeuwes Mengvoeders, ForFarmers Hendrix B.V., W. van Dijck B.V.
Voor informatie kunt u contact opnemen met dhr. M. Stals, fondsmanager van het Mestinvesteringsfonds, telefoonnummer 0652863531